»Stavka bo povzročila ogromno programsko škodo, še bolj bo načela ugled javnega medija, na koncu pa bo škodila predvsem zaposlenim, ki želijo kakovostnem in v primernem delovnem okolju opravljati svoje delo,« pravijo v vodstvu RTVS.

Vzbujanje nezaupanja

Kakršnakoli oblika prekinitve dela po njihovih navedbah slabi možnosti za finančno stabilizacijo zavoda, onemogoča nemoteno delo ter ustvarjanje kakovostnega programa in lahko povzroči nepopravljive posledice tako za zaposlene kot vodstvo.

»Prekinitev dela v obliki stavke je v javnosti izjemno slabo sprejeta, naše poslušalce, gledalce in bralce prilagajanje oziroma zmanjševanje programa odvrača od naših vsebin, vzbuja nezaupanje in močno načenja ugled največjega medijskega zavoda v državi,« so še zapisali.

V vodstvu javne radiotelevizije trdijo, da Whatmough v predlogu sporazuma naslavlja vse stavkovne zahteve novinarskega sindikata.

Kot navajajo, za zagotovitev depolitizacije vodenja, neodvisnosti in stabilnega financiranja javnega zavoda ter za uredniško in institucionalno avtonomijo javnega medija predlaga oblikovanje delovne skupine predstavnikov sindikatov, aktivov in vodstva, ki bi do septembra pripravila spremembe zakona o RTVS.

Rok za podpis do jutri do 10. ure

Predlog zakonskih sprememb so sicer v DZ takoj po oblikovanju novega sklica DZ vložile zdajšnje koalicijske stranke, a jih je z dvema svojima predlogoma spremembe prehitela donedavna največja vladna stranka, zdaj največja opozicijska stranka SDS.

Za zagotavljanje uredniške, poklicne avtonomije in za izboljšanje kakovosti opravljanja poklica generalni direktor RTVS po navedbah vodstva predlaga temeljito prenovo poklicnih merih in drugih aktov javnega zavoda najpozneje do konca leta.

Za reševanje kadrovske stiske v informativnem programu, nastale zaradi odhoda številnih novinarjev, Whatmough predlaga takojšnjo objavo 10 zunanjih razpisov za novinarska in uredniška delovna mesta.

Za odpravo prenizko ovrednotenih poklicev predlaga takojšnji pristop novinarskega sindikata k pogajanjem za zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice na RTVS, saj da dogovori s preostalima sindikatoma že potekajo.

Za vzpostavitev rednega socialnega dialoga, pogajanj, posvetovanj ter izmenjave informacij med delodajalcem in sindikati glede vseh vprašanj, ki zadevajo zaposlene na RTVS, predlaga podpis posebnega dogovora o izvajanju socialnega dialoga v roku enega meseca.

Obenem bodo za čas stavke, ki je potekala 23. maja, stavkajoči po besedah vodstva upravičeni do plačila osebnega dohodka, kot da bi delali. Za vzpostavitev dolgoročne finančne stabilnosti RTVS pa Whatmough predlaga, da tudi novinarski sindikat na ustanovitelja naslovi prošnjo za uskladitev RTV-prispevka z inflacijo.

Rok za podpis sporazuma je ponedeljek do 10. ure, do takrat lahko sindikat predloži tudi svoje pripombe.

Spremenjena programska shema?

Stavkovni odbor novinarskih sindikatov na RTVS je minuli teden za ta ponedeljek med 14. in 23. uro napovedal nadaljevanje novinarske stavke. Po njihovih navedbah so namreč razmere v informativnem programu Televizije Slovenija (TVS) postale nevzdržne. Programov RTVS tako kot že ob stavkovnih aktivnostih 23. maja ne bodo krčili ali prekinjali, temveč le nadgradili s stavkovnimi vsebinami.

Kmalu zatem je vodstvo sporočilo, da bo zaradi stavke v ponedeljek na TVS spremenjena programska shema, informativne oddaje prvega programa pa krajše. Kot so opozorili v stavkovnem odboru, generalni direktor nima pristojnosti za določanje stavkovnih vsebin v programski shemi, zato so mu očitali, da je nepooblaščeno posegel v določanje oblike stavke. Obenem so opozorili na razne druge poskuse oviranja stavke in ustrahovanja zaposlenih. Na pereče razmere v zavodu bodo v ponedeljek opozorili tudi na shodu.