V govoru ob začetku zasedanja sveta za človekove pravice v Ženevi za svojo odločitev ni podala razlogov. Nekdanja dvakratna predsednica Čila je bila tarča kritik nevladnih organizacij, da premalo opozarja na kršenje človekovih pravic na Kitajskem, ki jo je nedavno tudi obiskala, in drugod. Visokega komisarja imenuje generalni sekretar OZN, potrjuje pa generalna skupščina. Od ustanovitve položaja leta 1993 nihče od osmih politikov, ki so ga zasedali, ni služil dveh polnih štiriletnih mandatov. Bacheletovi se mandat izteče avgusta.