Bralka Nives Rojec iz Merčnikove ulice nam je poslala fotografije, ki kažejo, da je dovozna cesta iz Jamove ulice do blokov na naslovih Merčnikova 1, 1a in 1b v izredno slabem stanju. »Luknje so nekje tako globoke, da so nevarne za hojo, da o poškodovanih avtomobilskih amortizerjih niti ne govorim. Pokrovi kanalov se ugrezajo, lomijo, kar najprej jih moramo popravljati,« je katastrofalno situacijo na dovozni cesti opisala Ljubljančanka, ki meni, da največjo škodo prometni površini povzročajo tovornjaki za odvoz odpadkov. »Merčnikova ulica med Jamovo in stanovanjskimi bloki Merčnikova 1, 1a in 1b je popolnoma uničena in zagotovo ena najbolj razritih v Ljubljani. Videti je kot po večletni vojni, po kateri bi imela težavo voziti tudi gasilska intervencijska vozila, kaj šele druga. Nujna bi bila sanacija uničenega cestišča,« je Mestni občini Ljubljana nevzdržno stanje leta 2020 opisal občan prek portala za pobude meščanov.

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so občanu takrat pojasnili, da ulica ni v lasti občine in zato ni vključena v redno vzdrževanje cest. Vpogled v zemljiško knjigo je pokazal, da je dovozna pot večinoma v lasti družbe Arelo. Zemljiška knjiga prav tako razkriva, da na sodišču poteka postopek za določitev pripadajočih zemljišč. Lastniki sedmih bližnjih objektov so namreč pred nekaj leti sprožili ustrezen postopek, da bi postali lastniki okoliških zemljišč, ne zgolj parcel, po katerih vodi dovozna pot. In kot kaže, je ravno trajajoči postopek vzrok, da se stvari ne premaknejo. »Do dokončanja tega postopka lahko cesto ureja samo lastnik parcel oziroma uporabniki v dogovoru z lastnikom,« so leta 2020 pojasnili na občinskem oddelku.

Arelo naj bi se že odpovedal parcelam v korist stanovalcem

Solastnik in prokurist družbe Arelo Matjaž Gruden je dejal, da se je že pred leti odrekel omenjenim parcelam na Merčnikovi v korist etažnih lastnikov. »Te parcele sem že zdavnaj odpisal, saj so nesporno od stanovalcev. Zato tudi ne vidim razloga, da bi sam vlagal v sanacijo. A čakamo, da se zaključi postopek na sodišču, ki pa še traja in traja,« je pojasnil Gruden.

Vzrok, da sodni postopek še ni zaključen, je, kot kaže, v tem, da predmet postopka niso le parcele v lasti Arela, temveč tudi parcele, ki so v zemljiški knjigi še vedno napisane na Gradbeno podjetje Grosuplje, ki je v stečaju, in na Gradbeno podjetje Tehnograd Ljubljana, kar je še ostanek iz časov družbene lastnine.

Skrbnica stavb, ki jih v Ljubljani upravlja upravnik Habit, Laura Rezelc je dejala, da je bila dovozna pot sanirana že večkrat, zadnjič decembra lani. Toda opozorila je, da je sanacija samo začasna rešitev in da se cesta po kratkem času ponovno vrne v slabo stanje. »Edina rešitev je celovita sanacija (izravnavanje terena in asfaltiranje), kar pa žal ni mogoče, dokler ni končan postopek po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine,« je zagotovila Rezelc. Da je celovita sanacija trajna rešitev in da so stanovalci bližnjih blokov v preteklosti vlagali v manjša popravila, so potrdili tudi v SPL, ki upravlja enega od blokov na Merčnikovi.

Kakšna bo vloga občine v prihodnje?

Toda na SPL pojasnjujejo, da so etažni lastniki objektov zavzeli stališče, da neurejeni del poti »služi širšemu območju in bi moral predstavljati javno površino v lasti in skrbi Mestne občine Ljubljana, ki je prav tako udeleženec v vseh postopkih ugotavljanja pripadajočih zemljišč na območju občine«.

»Trenutno se v predmetnem sodnem postopku čaka na izvedensko mnenje urbanistične in geodetske stroke, ki ga je naročilo predmetno sodišče za potrebe dokončnega sodnega presojanja o zadevi,« so povedali na SPL. Ko bosta izvedenca pripravila mnenji, kar naj bi bilo v kratkem, na SPL pričakujejo »aktivnejši pristop Mestne občine Ljubljana v zadevi ter skladno z izvedenskim mnenjem tudi aktivnosti občine za bodoče vzdrževanje teh predvideno javnih površin«. Za komentar situacije na Merčnikovi smo prosili tudi Mestno občino Ljubljana, vendar odgovor še čakamo.