Kot je danes sporočil statistični urad, je delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami v letošnjem prvem četrtletju znašal 83,2 odstotka. Posamezna zaposlena oseba, ki je prejela plačo oziroma nadomestilo plače v breme delodajalca, je v posameznem mesecu opravila v povprečju eno delovno uro manj kot v lanskem prvem četrtletju. Skupno jih je mesečno opravila 133.

Na to sta vplivali zmanjšanje povprečnega števila opravljenih ur plačanega in neplačanega nadurnega dela ter povečanje števila ur odsotnosti z dela v breme delodajalca zaradi bolniških odsotnosti in drugih zdravstvenih razlogov, so navedli statistiki.

Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposlenega se je najbolj izrazito zvišalo v dejavnosti gostinstva (za 3,9 odstotka), znižalo pa v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 5,3 odstotka). Največ delovnih ur na mesec ali 139 so opravile osebe, zaposlene v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.

Skupno število opravljenih delovnih ur se je najbolj izrazito zvišalo v gostinstvu, in sicer za 106,5 odstotka. Več delovnih ur je bilo opravljenih predvsem zaradi omilitve oziroma prenehanja nekaterih omejitev, povezanih z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19.