Kot je danes sporočilo ministrstvo za finance, so prilivi od davčnih prihodkov v prvih petih mesecih dosegli nekaj manj kot 4,39 milijarde evrov in so bili za 19,2 odstotka višji kot v enakem obdobju lani.

Visoka zaposlenost in stabilen trg dela sta po navedbah ministrstva prispevala k rasti prihodkov od dohodnine, ki so se zvišali za 6,2 odstotka na 744,7 milijona evrov.

Prilivi od davka na dodano vrednost so dosegli približno 1,89 milijarde evrov, kar je 23,1 odstotka več kot v lanskih prvih petih mesecih. »To je odraz gospodarske aktivnosti, ki jo spodbujajo investicije in živahna zasebna potrošnja,« pravi ministrstvo.

Več kot 40-odstoten porast prilivov iz davka na dohodek pravnih oseb

Prilivi od davka od dohodka pravnih oseb so se zahvaljujoč dobremu poslovanju podjetij zvišali za 40,7 odstotka na 748,8 milijona evrov. Prihodki od trošarin so dosegli 538,1 milijona evrov in so bili za 0,6 odstotka višji kot v enakem obdobju lani.

Nedavčni prihodki so v prvih petih mesecih dosegli 297,4 milijona evrov in so bili za 27,3 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani. »Lani smo prejeli 164 milijonov evrov prihodkov iz podeljenih koncesij za radijske frekvence, medtem ko jih letos ne bomo,« so pojasnili.

Prejeta sredstva iz EU so v obdobju dosegla 513,4 milijona evrov, kar je 142,4 milijona evrov oziroma 38,4 odstotka več kot v prvih petih mesecih lanskega leta.

Skoraj tretjina več sredstev za investicije

Za stroške dela ožje državne uprave so v petih mesecih namenili 612,8 milijona evrov oziroma 6,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Znižanje je po navedbah ministrstva v večji meri posledica neizplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih in tveganih razmerah.

Izdatki za obresti so dosegli 345,9 milijona evrov, kar je 78,9 milijona evrov manj kot v prvih petih mesecih lani.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom so letos namenili 801,7 milijona evrov, kar je 35,8 odstotka manj kot lani. Za 22,4 milijona evrov ali 24,7 odstotka so se zaradi nižjega števila nezaposlenih znižali transferi nezaposlenim.

Za investicije je državni proračun v prvih petih mesecih namenil 334,4 milijona evrov oziroma 29,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Fiskalni svet : Ob ohranjanju sedanjih gospodarskih razmer bodo prihodki višji od projekcij

Fiskalni svet ocenjuje, da bodo prihodki državnega proračuna ob ohranjanju sedanjih gospodarskih razmer letos višji od projekcij, in da bi ob doseganju ciljne vrednosti odhodkov moral biti primanjkljaj nižji.  Primanjkljaj državnega proračun je po začasnih podatkih v prvih petih mesecih letos znašal 21,8 milijona evrov, brez neposrednega učinka protikoronskih ukrepov pa bi imel presežek v višini 309 milijonov evrov, je v najnovejši mesečni publikaciji zapisal fiskalni svet.

Prihodki so bili medletno višji za 17,3 odstotka, brez upoštevanja neposrednega učinka protikoronskih ukrepov pa so bili višji za 20,1 odstotka. Odhodki so bili medletno nižji za 9,2 odstotka, brez upoštevanja neposrednega učinka teh ukrepov v višini 402 milijonov evrov pa bi bili za 14,4 odstotka višji.

Skupni obseg odhodkov državnega proračuna je za proticovidne ukrepe od marca 2020 do konca letošnjega maja znašal 5,194 milijarde evrov. Letos po navedbah fiskalnega sveta glavnino sredstev predstavljajo odhodki za obvladovanje epidemije, zlasti stroški testiranja in cepljenja.

Za tretji solidarnostni dodatek upokojencem v času epidemije je bilo namenjenih 68 milijonov evrov, 47 milijonov evrov je znašalo povračilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti za pokrivanje izpada prihodkov zaradi skrbi za paciente s covidom-19, izplačila turističnih bonov pa 46 milijonov evrov, so nanizali.

Tveganje višjih stroškov dela in ukrepov za omilitev inflacije

Zmanjšanje primanjkljaja v prvih petih mesecih glede na enako obdobje lani je predvsem posledica nižjih odhodkov za protikoronske ukrepe in rasti prihodkov ob okrevanju gospodarske aktivnosti, so povzeli. Če do konca leta ne bo prišlo do občutnega poslabšanja gospodarskih razmer, bi moral biti po njihovih ocenah primanjkljaj nižji.

»Ključna pa so kratkoročna negativna tveganja povišanja stroškov dela ob uresničitvi sindikalnih zahtev ter povrnitev finančne izgube prodajalcem naftnih derivatov oziroma morebitni dodatni ukrepi za omejevanje vpliva visokih cen na gospodinjstva in gospodarstvo,« so opozorili.