Dopolnite, prosim, ta Tipkov program tako, da bo vedno (brez vsake izjeme) točno in nespremenjeno zapisal vse, kar je bilo in kakor je bilo res izrečeno. Nerazumljiva mesta naj se (kot že doslej) posebej označijo – če bo program stroju narekoval, da kakšne v dialektu (ali bolj po domače) izrečene besede ali stavke »prevede« v knjižni (ali pravniški) jezik, pa naj bo to le posebej označena dopolnitev zapisnika, nikakor pa ne nadomestitev resnično izrečenih besed s takim »prevodom«. In dodajam še predlog, da bi bilo temu pisnemu zapisu izrečenega, ko se pošlje strankam, dodano opozorilo, naj bodo posebej pozorne na mesta, kjer so dodani taki »prevodi«. Stranke in njihovi odvetniki namreč pogosto nimajo časa pregledovati teh zapisov in jim kar zaupajo – kasneje pa lahko zaradi samo ene napačno zapisane ali napačno razumljene besede nastanejo veliki in naknadno težko rešljivi problemi.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče