S širitvijo projekta Trubarjeva – pot kulture bodo v prihodnje na sporedu tudi večdnevne prireditve, posvečeni knjigi, tisku, papirju. S predstavitvami knjig, avtorjev in z delavnicami z zvenečimi imeni domače in tuje literature bodo privabljali in navduševali obiskovalce. Med prireditvami, ki so še načrtovane na Trubarjevi, so tudi festivali antikvarnih in novih knjig ter sejem otroških slikanic.