Iz nadzornega sveta Elesa se v skladu z vladnim sklepom poslavljajo Žarko Furman, ki je nadzornikom tudi predsedoval, dosedanji namestnik predsednika nadzornega sveta Valentin Hajdinjak ter člana Emil Kumer in Andrej Valentinčič. S soboto je za preostanek mandata razrešenih članov nadzornega sveta vlada v to telo imenovala Andreja Ribiča, Davida Skornška, Damjana Matičiča in Jožefa Klavdija Novaka.

V nadzornem svetu Elesa sedita še predstavnika delavcev Andrej Semprimožnik ter Simon Volk, navajajo na spletni strani te družbe.

Vlada je posegla tudi v nadzorni svet distribucijskega operaterja električne energije SODO. Razrešila je dosedanjega predsednika nadzornega sveta Martina Brataniča in njegovega namestnika Silva Soka ter za preostanek mandatov s soboto imenovala Matejo Čuk Orel in Marka Topiča. V nadzornem svetu SODO je še član nadzornega sveta in predstavnik zaposlenih Izidor Polanec.

Z današnjim dnem je vlada razrešila tudi vse tri člane nadzornega sveta operaterja trga z električno energijo Borzen: Petra Žmaka, Tomaža Kokota in Davorina Dimiča. S soboto bodo na njihove stolčke za dobo petih let sedli Mojca Veljkovič, Žiga Fišer in Ivana Nedižavec Korado.

Z današnjim dnem je odpoklicala tudi štiri člane nadzornega sveta družbe DRI upravljanje investicij, in sicer Klemna Babnika, Ljilijano Herga, Petra Gašperšiča in Aleša Buležana. Za dobo štirih let je v nadzorni svet DRI imenovala Simona Detelbacha, Branka Ribiča, Bojana Tičarja in Tanjo Šarabon. Nadzornika ostajata predstavnika zaposlenih Bojan Gregorič in Katarina Krafogel, je razvidno iz spletne strani družbe.