Medletna primerjava kaže, da so se cene blaga v iztekajočem se mesecu v povprečju zvišale za 9,8 odstotka, cene storitev pa za 4,8 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 11,8 odstotka, trajno blago za 9,2 odstotka in poltrajno blago za 3,3 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 1,9 odstotne točke, prispevale višje cene naftnih derivatov. Tekoča goriva so se podražila za 42,6 odstotka, dizelsko gorivo za 40,6 odstotka, bencin pa za 34,8 odstotka. Velik vpliv je imela tudi podražitev hrane - cene so šle navzgor za 11,1 odstotka, kar je k inflaciji prispevalo 1,7 odstotne ročke.

Stanovanjska in gospodinjska oprema ter izdelki za tekoče vzdrževanje stanovanj so se podražili za 10,5 odstotka in k inflaciji prispevali 0,8 odstotne točke. Podražitve avtomobilov, ki so nanesle 11,1 odstotka, ter izdelkov in storitev iz skupine rekreacija in kultura, ki so bile 5,9-odstotne, so inflacijo zvišale po 0,6 odstotne točke. 0,5 odstotne točke vpliva so imele še podražitve gostinskih storitev. Te so se podražile za devet odstotkov.

Električna energija lani cenejša za 15,8 odstotka

V primerjavi z majem lani je bila električna energija cenejša za 15,8 odstotka in je inflacijo znižala za 0,6 odstotne točke, še za 0,3 odstotne točke so jo ublažile pocenitve telefonskih storitev. Cene teh so šle navzdol za 6,3 odstotka.

Tudi na mesečni ravni so k inflaciji največ, 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene naftnih derivatov. Dizelsko gorivo se je podražilo za 11 odstotkov, tekoča goriva za 6,1 odstotka in bencin za 5,5 odstotka. Po 0,3 odstotne točke vpliva na mesečno inflacijo so imele 4,6-odstotne podražitve oblačil in obutve ter 1,9-odstotne podražitve hrane.

Zvišanje cen električne energije za 7,7 odstotka je k rasti cen življenjskih potrebščin v mesečni primerjavi prispevalo 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke vpliva pa so imele podražitve v skupinah zemeljski in mestni plin (+15,5 odstotka), toplotna energija (+7,3 odstotka), počitniški paketi (+4,00 odstotka), nastanitvene storitve (+3,8 odstotka), gostinske storitve (+2,00 odstotka) ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj (+1,2 odstotka).

Ostale podražitve so k inflaciji po navedbah državnih statistikov prispevale 0,1 odstotne točke. »Opaznejših pocenitev v maju ni bilo,« so dodali.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo gibanja cen v EU, je bila maja 8,7-odstotna. Mesečna rast cen je bila dvoodstotna.