Direktorica Zdravstvenega doma Domžale Renata Rajapakse meni, da je tak center nujno potreben, saj so potrebe po oskrbi duševnega zdravja odraslih vedno večje. Za center so si prizadevali skoraj tri leta. »V našem zdravstvenem domu smo bili že v preteklosti eni redkih, ki smo imeli ambulantno psihiatrično obravnavo na primarni ravni, potrebe po oskrbi na področju duševnega zdravja pa so bile vedno večje od možnosti,« je povedala.

V lanskem letu so s splošnim dogovorom ta program tudi dobili, decembra so že začeli vzpostavljati center. »Po pol leta smo prišli do te stopnje, da paciente že vključujemo in smo v postopku zaposlovanja dodatnih članov tima, da bomo kadrovski normativ popolnili v celoti in bomo lahko pacientom nudili oskrbo tudi na širšem območju,« je razložila direktorica zdravstvenega doma.

Celostna obravnava

Sodobna obravnava težav v duševnem zdravju celostno naslavlja vsa pomembna področja posameznika, ki doživlja stisko. V domžalskem centru je trenutno po navedbah Renate Rajapakse deset zaposlenih, v končni fazi jih bo 15: dva zdravnika specialista psihiatrije, specialisti klinične psihologije, psihologa, socialni delavec, delovni terapevt in več diplomiranih medicinskih sester s posebnimi znanji na področju psihiatrije in dolgoletnimi izkušnjami.

Kot je izpostavila, lahko nasvet ali pomoč pri njih poiščejo tako posamezniki, ki se soočajo s psihičnimi stiskami zaradi težavnega vsakdana, kot tisti, ki jih težave duševnega zdravja spremljajo že leta. Center ponuja ambulantno in skupnostno psihiatrično obravnavo. Slednja predstavlja multidisciplinarno obravnavo bolnika z duševno motnjo v domačem okolju. Obravnava je usmerjena v okrevanje, se pravi zmanjšanje oziroma boljše obvladovanje bolezenskih težav, izboljšanje funkcioniranja ter posledično izboljšanje kakovosti življenja in zadovoljstva z njim.

»To pomeni, da naši strokovnjaki obiskujejo paciente na domu in tudi poskrbijo, da prejmejo terapijo na domu,« je dejala in dodala, da pri njih čakalnih dob ni. Pri obravnavi uporabljajo z dokazi podprte psihosocialne pristope, po telefonskem klicu bolnika najprej opravijo natančno oceno težav, nato pa sestavijo načrt obravnave. Pacienta začnejo obravnavati v nekaj dneh, če je nujno, še isti dan.