Kobi, ki ga uporabljajo tako otroci pri samostojnem branju kot starši in pedagogi pri individualnem delu z njimi, je v zadnjem letu doživel korenito prenovo. Ekipa je aplikacijo naredila uporabniku še bolj prijazno in povečala nabor knjig v prenovljeni knjižnici – na voljo je 500 e-knjig v slovenskem in angleškem jeziku. Uvedli so tudi sistem, ki otroku priporoča knjige glede na njegovo dosedanje branje oziroma njegovo raven branja. Branje s »čudežnimi prstki« poskrbi, da otrok ostane osredotočen dlje časa in se ne izgublja v besedilu. Daleč najbolj priljubljena funkcionalnost je »taptap«, ki otroku v vsakem trenutku omogoča, da mu aplikacija prebere besedo, pri kateri se mu je zataknilo. Nova različica prinaša tudi integrirani napredni sintetizator govora, ki zveni naravno in prijetno.

V vseh pogledih izboljšana aplikacija

»Nova aplikacija je izboljšana v vseh pogledih. Kobi ustvarjamo za zadovoljne bralce, tudi tiste, ki so še povsem na začetku. Veselje je najbolj pomembna sestavina za uspešno učenje,« pravi ustanoviteljica zagonskega podjetja Hopalai, ki je bil v najožjem izboru za startup leta 2019, in strokovna vodja projekta Ursula Lavrenčič. Kobi pa ni le e-bralnik, je projekt, v katerem so se povezali oblikovanje s tehnologijo in starši s stroko. Rezultat je vrsta brezplačnih učnih gradiv, dve mini aplikaciji za učenje vezave in spremljanje napredka, številna predavanja po spletu in širom po Sloveniji, pet tiskanih knjižic, pisateljski natečaj za osnovnošolce z izjemnim odzivom in čudovitimi zgodbami in celo igra za utrjevanje črk v navidezni resničnosti. Snovalci so se z vsem srcem posvetili bralni pismenosti. Obljubili so si, da bodo širili svoje znanje in zanos ter ustvarili učinkovita, inovativna, tehnološko dovršena orodja za slovenski jezik.

Branje je zapletena kognitivna veščina, ki zahteva skrbno poučevanje in veliko vztrajnosti pri vaji, poudarjajo člani ekipe – poleg Lavrenčičeve še Marko Fornazarič, ki je zadolžen za razvoj, Andrej Peršolja, ki pokriva trženje, in oblikovalec Auke Touwslager. Posledice slabe pismenosti so hude. Najprej trpi uspeh v šoli, kasneje tudi druga področja. To še posebno velja za tiste, ki imajo disleksijo ali jim težave pri učenju povzroča motnja pozornosti. Zaradi spremenjenega načina poučevanja v času korone se je skupina otrok, ki imajo težave z branjem, še povečala. Sodoben način življenja, kjer otrokov svet zapolnjujejo neprestani močni avdiovizualni dražljaji, pa dodaja svoj lonček – otrok za trening branja ni motiviran, zato se vaji upira.

Redna vaja in motiviran otrok

Ko usvoji abecedo, se mora otrok naučiti povezovanja črk v glasovne enote – besede. Bere počasi, a ko besedo nekajkrat prebere, se mu njen zapis usidra, jo zna v trenutku gladko prebrati kot celoto in obenem razume njen pomen. Če tu pride do težav, otrok počasneje napreduje. Na osnovi raziskav ameriških znanstvenikov v zadnjih dvajsetih letih so si kobijevi snovalci zadali, da bo njihov e-bralnik teorijo prenesel v prakso. Tako kobi otroku ponudi primerno besedilo v najbolj berljivi obliki (velike črke, primerni razmiki in ozadje) ter obarva samoglasnike. Tehnika barvanja črk otroku z vizualno podporo pomaga, da lažje veže zloge v daljše besede. Za usvajanje tekočega branja sta ključnega pomena redna vaja in motiviran otrok. Zato ekipa posebno pozornost namenja temu, da so zgodbe zabavne in primerne dolžine. Urejene so po stopnjah zahtevnosti, aplikacija pa šteje prebrane besede in čas bralnega treninga.