Specializirano državno tožilstvo je za Petriča zahtevalo dve leti in šest mesecev zaporne kazni, za soobtožene pa po dve oziroma po leto dni zapora. Predsednik sodnega senata Goran Klavora je ob razsodbi povedal, da so bili obtoženi oproščeni zato, ker ni bilo z gotovostjo dokazano to, kar jim je specializirano državno tožilstvo očitalo; dokazi niso bili dovolj trdni za obsodilno sodbo. Tožilstvo je Petriču očitalo, da naj bi vodstvenima predstavnikoma v družbi Etra 33 pridobil 1,8 milijona evrov premoženjske koristi. Pri tem naj bi mu pomagali soobtoženi Tomaž Kmecl, Uroš Stabej, Peter Novak in Metod Smrekar. Vsi so obtožbe zanikali. Specializirano tožilstvo je obtožnico, s katero omenjenim očita kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, vložilo v začetku lanskega februarja. Tožilec Tomaž Bauman je včeraj povedal, da bodo zoper razsodbo vložili pritožbo.