Bralec nas je opozoril, da na Dolgem mostu v bližini hiše na naslovu Dolgi most 2 ni več spomenika padlim v narodnoosvobodilnem boju (NOB) na Dolgem mostu. Spomenik je zamenjala tabla z napisom zasebna lastnina, je poročal Ljubljančan. Izkazalo se je, da je Mestna občina Ljubljana spomenik konec lanskega leta prestavila na novo lokacijo, v bližino Poti Rdečega križa ter Poti spominov in tovarištva pri viškem pokopališču. Spomenik so obnovili, spomladi pa so končali ureditev okolice spomenika.

Podpredsednica ZZB NOB Ljubljana Meta Verbič je dejala, da je spomenik na Dolgem mostu stal na zasebnem zemljišču in da so lastniki zahtevali odstranitev. Predsednica ZZB NOB Julijana Žibert je bralcu pisno pojasnila: »Več let smo si prizadevali, da bi spomenik ostal na svojem originalnem mestu Dolgi most 2, vendar se z lastniki ni bilo mogoče dogovoriti. Mestna občina Ljubljana je bila pripravljena zemljišče odkupiti, vendar se lastniki niso strinjali.«

Na občinskem oddelku za kulturo so povedali, da je bilo zemljišče, na katerem je spomenik stal od zgraditve ljubljanske obvoznice, vrnjeno v postopku denacionalizacije. Od takrat naprej je bil spomenik na »degradirani lokaciji pod viaduktom obvoznice in odmaknjen od glavne prometnice Tržaške ceste«, so povedali na občinskem oddelku, zato so skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije sklenili spomenik premakniti.

Spomenik na Dolgem mostu je oblikoval arhitekt Marko Šlajmer, odkrit pa je bil leta 1956, je razvidno iz registra nepremične kulturne dediščine. Kamniti steber ima na sredini vklesano posvetilo in imena žrtev, domačinov, ki so padli v narodnoosvobodilnem boju na Dolgem mostu.

Spominske table partizanske tiskarne ni več na fasadi

Do obnove stavbe na Cesti na Brdo 95 je bila na fasadi nameščena spominska tabla, da je v bunkerju pod to hišo od septembra 1941 do julija 1942 delovala prva ljubljanska ilegalna tiskarna. Po prenovi fasade stoji tabla v bližini hiše na kovinskem stojalu. Občinski oddelek za kulturo je na spletni strani za pobude občanov pojasnil, da si je ljubljanska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ogledala stanje spominske table. Zavod je odredil, da je tablo treba namestiti na kamniti ali betonski podstavek ob severnovzhodnem vogalu hiše tik ob fasadi v višini oči mimoidočih, so povedali na občini. Zavod za varstvo kulturne dediščine naj bi v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije »preučil možnost prestavitve razstave iz spominske sobe ter ostankov tiskarniške opreme na lokacijo, ki je javno dostopna in zadostuje pogojem za ohranjanje artefaktov«, so dodali na občini.