Od skupaj 15.799 volilnih upravičencev na mariborski univerzi jih je veljavno glasovnico na tokratnih rektorskih volitvah oddalo 1322, od tega 501 volivec iz skupine visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in visokošolskih sodelavcev, 282 študentov in 539 drugih delavcev. Volilna udeležba med prvimi je bila skoraj 53-odstotna, med študenti dvoodstotna, med ostalimi volivci pa 56-odstotna.

Senat univerze je z današnjim sklepom tudi uradno ugotovil, da je bil Kačič ponovno izvoljen za rektorja. Nov mandat mu bo iztekel 19. junija 2026.

Kačič: »Pred univerzo so pomembni izzivi«

Kačič je ob ponovni izvolitvi izpostavil, da je univerza pred pomembnimi razvojnimi izzivi. »Z izvajanjem zastavljenih projektov na področjih izobraževanja, raziskovanja in prenosa znanja v okolje bomo še povečali odličnost naše univerze, hkrati pa želimo v naslednjih letih pomembno prispevati k povečanju razvojnih potencialov mesta Maribor, vseh krajev, v katerih delujejo članice Univerze v Mariboru, vzhodne kohezijske regije in naše države kot celote,« je dejal.

Kačiča sta za kandidata za rektorja formalno predlagala senat fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter senat fakultete za strojništvo. Med dosedanjimi dosežki je pred volitvami izpostavil sprejetje strategije univerze za obdobje 2021-2030, uspešno izvedbo postopkov v okviru ponovne institucionalne akreditacije, nadgradnjo raziskovalne infrastrukture, predvsem pa takojšen odziv na epidemijo covida-19 in uspešen prehod na izobraževanje na daljavo.

Univerza se mora usmeriti v kompleksne probleme sodobne družbe

Za nov mandat je napovedoval nadaljnja prizadevanja za trajnostni razvoj univerze, spodbujanje kulture dialoga in interdisciplinarnega sodelovanja ter celostno ureditev sistema plač v javnem sektorju z upoštevanjem specifik posameznih skupin. Univerza se mora po njegovem mnenju usmeriti v kompleksne probleme sodobne družbe, povezovanje raziskovalnih zmogljivosti in neposrednejše naslavljanje potreb gospodarstva in družbenega okolja.

Po napovedih si bo prizadeval za izvajanje vseživljenjskega učenja na podlagi koncepta mikrodokazil ter za razvoj e-izobraževanja in učenja na daljavo, mednarodno mobilnost in razvoj študijskih programov v angleškem jeziku. Napoveduje tudi vzpostavitev centra odličnosti, digitalizacijo procesov na univerzi ter 22 infrastrukturnih projektov, ki zajemajo skoraj vse članice univerze.

Zdravko Kačič, rojen 22. maja 1961 v Mariboru, je bil od leta 2003 zaposlen kot redni profesor na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer je predaval na študijskih programih elektrotehnika in telekomunikacije. V mandatu rektorja Danijela Rebolja (2011-2015) je bil prorektor, zadolžen za finančne zadeve.