Udeleženci bodo razpravljali tudi o drugih temah. Med njimi so pogovori o okrevanju po pandemiji, spopadanju s podnebnimi spremembami in izboljšanjem delovnih pogojev. »Svet je na zgodovinski prelomnici, kar terja urgentno in takojšnje naslavljanje trenutnih geopolitičnih in geogospodarskih izzivov,« so zapisali pri WEF.

Organizatorji WEF so letošnji forum razdelili na osem tem: podnebje in narava, pravičnejše gospodarstvo, tehnologija in inovacije, delovna mesta in kvalifikacije, boljše podjetništvo, zdravje in zdravstveni sistem, globalno sodelovanje ter pravična družba.

Dogodek običajno pritegne okoli 3000 udeležencev. Poleg predsednikov vlad številnih držav organizatorji pričakujejo še vodilne številnih organizacij, med njimi Evropske centralne banke, Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne trgovinske organizacije in Svetovnega programa za hrano.