Članstvo v EU in območju evra po navedbah agencije podpira ekonomsko in finančno stabilnost ter institucionalno moč države. Visoka raven domačih prihrankov in zunanja konkurenčnost ugodno vplivata na presežek tekočega računa plačilne bilance, kot prednosti pa Fitch poudarja tudi robustno gospodarsko rast in močno fiskalno podporo v času med pandemijo, ki je ohranjala nizko stopnjo brezposelnosti.

Omenjeni prednosti sta tudi precejšnja likvidnostna rezerva, s katero se bistveno izboljšata stanje neto dolga in finančna fleksibilnost, in nizek delež dolga v tuji valuti, ki je hkrati tudi zavarovan pred tveganjem tečajnih razlik, še piše v sporočilu finančnega ministrstva.

Razmerova visok javni dolg

Med šibkostmi agencija omenja razmeroma visok javni dolg Slovenije, a kot dodajajo na finančnem ministrstvu, istočasno omenja, da je ta krepko pod povprečjem območja evra, Slovenija pa da z njim preudarno upravlja. Po podatkih statističnega urada je konsolidirani bruto dolg države konec lanskega leta znašal 38,85 milijarde evrov oz. 74,7 odstotka bruto domačega proizvoda.

Na dolgi rok Slovenijo šibi pritisk stroškov, povezanih s staranjem prebivalstva. V povezavi z vojno v Ukrajini pa Fitch meni, da je največja ranljivost Slovenije oskrba z energijo.