Cene izdelkov za prodajo na domačem trgu so bile aprila glede na marec višje za 3,2 odstotka, za prodajo na tujih trgih pa za 2,3 odstotka. Cene so bile višje v vseh skupinah po namenu porabe proizvodov. Cene energentov so se dvignile za 4,6 odstotka, cene surovin za štiri odstotke, cene izdelkov za široko porabo za 1,5 odstotka in cene proizvodov za investicije za 0,9 odstotka.

Najbolj so se tokrat na mesečni ravni dvignile cene v proizvodnji kovin (za 8,5 odstotka). Sledila so povišanja cen v oskrbi z električno energijo (za 5,2 odstotka), proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 4,5 odstotka) ter v proizvodnji živil (za 3,9 odstotka). Cene so se znižale le v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih, in to za 0,8 odstotka.

V enem letu do konca aprila so se cene za prodajo na domačem trgu dvignile za 23,4 odstotka, cene za prodajo na tujih trgih pa za 17,3 odstotka. Cene energentov so bile višje za 61,6 odstotka, surovin za 27,1 odstotka, proizvodov za investicije za 12 odstotkov in izdelkov za široko porabo za 8,2 odstotka.

V primerjavi z lanskim aprilom so se pri proizvajalcih najizraziteje zvišale cene v oskrbi z elektriko (za 77,6 odstotka), v proizvodnji kovin (za 54,2 odstotka) ter v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 40,2 odstotka). Znižale so se cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 3,9 odstotka) ter v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 2,9 odstotka).

Cene storitev pri proizvajalcih v prvem četrtletju še navzgor

V Sloveniji so bile cene storitev pri proizvajalcih v prvem četrtletju letos v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem v povprečju višje za 2,4 odstotka. V medletni primerjavi so bile v povprečju višje za 5,5 odstotka. Kot je danes sporočil državni statistični urad, so se v četrtletni primerjavi najbolj zvišale cene storitev v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v medletni pa v dejavnosti poslovanje z nepremičninami.

Po posameznih dejavnostih so se cene v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih zvišale za 3,9 odstotka, v dejavnosti promet in skladiščenje za 3,7 odstotka, v gostinstvu in v poslovanju z nepremičninami za 2,9 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 1,5 odstotka ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 0,1 odstotka.

V primerjavi s prvim lanskim četrtletjem so se cene v poslovanju z nepremičninami povečale za 8,9 odstotka, cene storitev v gostinstvu za 7,8 odstotka in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 7,4 odstotka. V dejavnosti promet in skladiščenje so se zvišale za 6,9 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 4,1 odstotka ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,9 odstotka.