»Glede na zaostrene razmere poslovanja zaradi energetske krize in situacije v Ukrajini skupina Petrol uspešno posluje. Uprava družbe se na trenutne razmere sproti ustrezno odziva,« so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

Skupina je v prvih treh mesecih letos prodala 906.400 ton goriv in derivatov, kar je 41 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V družbi rast pripisujejo priključitvi Croduxa v skupino, ki je spremenila strukturo prodaje goriv in derivatov - delež prodaje se je tako v Sloveniji zmanjšal, povečal pa se je delež prodaje na trge jugovzhodne Evrope. Na prodajo so poleg energetske krize vplivali tudi državni ukrepi na posameznih trgih, so navedli.

V Petrolu so ob tem spomnili na regulacijo cen pogonskih goriv - te so z izjemo 10 dni v maju, ko jih je vlada sprostila, nato pa zaradi krepke rasti znova omejila, regulirane od sredine marca - in lahkega kurilnega olja (cene tega so regulirane od 20. oktobra lani). »Cene goriv so bile tako v Sloveniji v omenjenem obdobju precej nižje kot v večini sosednjih držav, kar je precej povečalo količinsko prodajo, vendar je negativno vplivalo na prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 162,2 milijona evrov,« so zapisali v Petrolu.

Zaradi izgubljenega dobička zahtevajo od vlade 51,3 milijona evrov

Na podlagi zakona o kontroli cen, ki nalaga državi obveznost povrnitve gospodarske škode in izgubljenega dobička zaradi omejevanja cen pogonskih goriv, je Petrol vladi za obdobje med 15. marcem in 30. aprilom oddal zahtevek v višini 51,3 milijona evrov. Del zahtevka, ki se nanaša na obdobje med januarjem in marcem znaša 18,4 milijona evrov.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so sicer opozorili, da zakon o kontroli cen »določa možnost, ne pa obveznost« vladne določitve o primernem nadomestilu. 14. člen zakona v tretjem odstavku namreč navaja: »Če vlada naloži podjetjem obveznost iz prvega odstavka tega člena, lahko določi tudi primerno nadomestilo podjetjem, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo.« Vlada bo o primernem nadomestilu odločala na podlagi meril in kriterijev, ki jih bo sprejela, so navedli.

Posamezni naftni distributerji na lastno pobudo na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obdobno pošiljajo lastne trenutne ocene škode, ki jim jo je po njihovi oceni povzročil ukrep kontrole cen, vendar gre v teh primerih zgolj za njihove ocene. »Te ocene se ne štejejo za uradni zahtevek, saj za to še niso izpolnjeni zakonski pogoji,« so pojasnili na ministrstvu.

»Podjetja bodo zahtevke z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili lahko podala po koncu ukrepa. Kriteriji in merila, po katerih bo vlada ugotavljala občutno škodo podjetij in posledično določila primerno nadomestilo, so v pripravi in jih bo vlada določila s posebnim predpisom,« so še dodali.

S prodajo trgovskega blaga in storitev je skupina Petrol v prvih treh mesecih ustvarila 101,5 milijona evrov prihodkov, kar je 21 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog za padec je v prehodu Darsa na elektronsko cestninjenje in posledično evidentiranje neto prihodkov od prodaje avtocestnih vinjet kot razlike med prodajno in nabavno ceno. Glede na enako obdobje lani so se znižali tudi prihodki od prodaje prehrambenega blaga in toplih napitkov, ki so lani dosegli rekordne vrednosti, letos pa so se, tako v družbi, znižali zaradi obveznega izpolnjevanja pogoja PCT ob vstopu v prodajna mesta.