V osnovni šoli Preska se namreč že leta srečujejo s problematiko pomanjkanja prostora, hkrati pa je poleg prostorske stiske pereč tudi problem potresne varnosti obstoječe šole. Občutno premajhni sta šolska kuhinja in utesnjena jedilnica. Premajhni so tudi prostori za izvajanje pouka športne vzgoje, zadnjih nekaj let pa se soočajo tudi s pomanjkanjem učilnic.

90 let staro poslopje

Šolsko poslopje je kompleks treh objektov, ki so bili grajeni v treh obdobjih. Najstarejši del je bil zgrajen leta 1931, drugi leta 1963 in tretji, ki predstavlja telovadnico, leta 1974. Za potrebe izvajanja devetletke je bil leta 2006 zgrajen vezni hodnik med staro in novejšo stavbo. Leta 2015 so zgradili montažni prizidek jedilnice, šest let kasneje pa še montažni prizidek dveh učilnic. V zadnjem mesecu so izvedli javno naročilo s pogajanji brez predhodne objave za potrditev izbora projektanta. Končna vrednost pogodbe z Ateljejem Hočevar tako znaša nekaj več kot 530.000 evrov, sredstva pa ima občina zagotovljena v proračunu za leto 2022.

Ocenjena vrednost gradnje nove šole v Preski se trenutno sicer giblje okoli 11,5 milijona evrov, natančnejšo oceno pa bodo lahko podali po zaključenem projektiranju. V vsakem primeru gre za enega največjih projektov v zgodovini Občine Medvode. cr