Izboljšali bodo tudi prometno varnost na območju. Po obnovi bo prometni režim spremenjen, promet bo dovoljen samo za intervencijska vozila in dostavo. Spremenjena bodo tudi križišča Čufarjeve z Miklošičevo, Kolodvorsko in Resljevo, saj bodo uredili dvignjene prehode za pešce.

V času prenove bodo na ulici zasajena drevesa presadili ter jih po končanih delih ponovno posadili na predvidena mesta. Prenova ulice je z DDV vredna 2,2 milijona evrov.