Aleksander Doplihar je svoje zdravniško delo opravljal v različnih krajih – v Domžalah, Kamniku, Ljubljani. Ko se je že upokojil, je opazil, da mnogo ljudi nima dostopa do zdravstva, ker nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Zato je s pomočjo mestne občine Ljubljana, Slovenske filantropije, ki jo je vodila Anica Mikuš Kos, in Karitasa Štepanja vas ustanovil ambulanto s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja. Namenjena je brezdomcem, izbrisanim, tujcem brez urejenega statusa in drugim ljudem z družbenega roba. V zadnjem času se v ambulanto zatekajo tudi ljudje, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika. »Rešujemo le, da nam ljudje zaradi bolezni ne bi umirali na cesti,« je leta 2018 dejal v intervjuju za Dnevnik.

Kako je živeti na družbenem robu, je spoznal tudi sam, saj se je leta 1930 kot begunec rodil v Mariji Bistrici v hrvaškem Zagorju. Njegova družina se je tja zatekla iz Gorice v begu pred fašizmom. Med drugo svetovno vojno je bila družina pregnana v Srbijo, po vojni pa so se vrnili v Slovenijo. Šolal se je v Celju, medicinsko fakulteto je končal v Zagrebu, specializacijo je opravil iz medicine dela. Sprva je služboval v Celju, večino svoje aktivne delovne dobe pa je delal v Domžalah in Kamniku, kjer je vse do svoje upokojitve leta 1991 vodil zdravstveni dom.

Po upokojitvi je ostal zvest Hipokratovi prisegi, da bo ljudem pomagal, da bo torej delal to, kar je kot prostovoljec počel vse svoje življenje. Aleksander Doplihar je bil prepričan, da moramo živeti v solidarni družbi, ki se ne peha le za materialnimi dobrinami. »Naša družba pozna le enega boga, to je dolar. Posledica je, da smo povsem nekritični do tega, da ljudje na upravičen ali neupravičen način bogatijo. Nimam nič proti, če je nekdo dobro plačan za svoje delo. Ampak gre za to, da je njihova edina želja denar, velika hiša, čim dražji avto … Tu se vse drugo konča,« je dejal leta 2018 v intervjuju za Dnevnik. Ambulanto je aktivno vodil do septembra 2019, ko je poskrbel, da jo je predal v roke naslednici.

Aleksandru Dopliharju je leta 2015 za izjemen prispevek za skrb za ljudi zunaj sistema zdravstvenega zavarovanja predsednik republike Borut Pahor podelil odlikovanje red za zasluge.