Mestna občina Ljubljana bi še letos začela graditi Atletski center Ljubljana na območju stadiona ŽAK, je prejšnji teden napovedal ljubljanski župan Zoran Janković. Pojasnil je, da je občina že zaprosila za gradbeno dovoljenje, ki ga pričakujejo še pred koncem letošnjega leta. Ko bo zgrajen, bo atletski center športnikom ponujal glavni stadion s tribunami in pomožni stadion ter površine za mete in skoke. Poleg atletske dvorane bo center imel tudi pomožno dvorano za zimsko vadbo in dvorano s krožno tekaško stezo, je projekt opisala občina na svoji spletni strani. »Športnice in športniki bodo imeli občutno boljše pogoje za treninge in dosego vrhunskih rezultatov, nov športni center pa bo primeren tudi za organizacijo največjih atletskih tekmovanj,« napoveduje občina.

Ljubljanski svetniki so na včerajšnji seji mestnega sveta občini dali soglasje, da od Slovenskih železnic odkupi zemljišče s stavbama Ob kamniški progi 9 in 11. Janković je prejšnji teden zatrdil, da bo z nakupom te nepremičnine občina postala lastnica vseh zemljišč na območju novega športnega centra.

Poleg 200.000 evrov kupnine Slovenskim železnicam bo občina morala plačati še osmim fizičnim osebam, ki imajo z železnicami sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas. Ti najemniki so imeli predkupno pravico in da bi občina čim hitreje prišla do zemljišč, so z najemniki in Slovenskimi železnicami sklenili dogovor.

Skladno z dogovorom bo občina najemnikom stanovanj ob izselitvi izplačala odškodnino 1000 evrov za kvadratni meter stanovanjske površine, poravnala bo tudi davek na izplačilo odškodnine. Skupaj bo občina plačala za 441.000 evrov odškodnin. Medtem ko bo Slovenskim železnicam kupnino morala poravnati v enkratnem znesku, bo občina najemnikom polovico predvidene odškodnine plačala takoj po sklenitvi pogodbe, preostalo polovico pa po izpraznitvi in prevzemu stanovanj. S podpisom tega dogovora se bodo najemniki odrekli morebitnim zahtevam po povrnitvi vlaganj v stanovanja in po nadomestnem stanovanju.

Mestni svet je že na aprilski seji soglašal s predlogom, da občina od družbe Infohit computers odkupi zemljišče, ki ga prav tako potrebuje za gradnjo atletskega centra in tudi za razširitev Magistrove ceste. Zanj bo občina plačala 1,1 milijona evrov. Velja omeniti, da občina in Infohit sprva nista našla skupnega jezika glede prodaje, zato je magistrat pred leti sprožil postopek razlastitve. Po sklenitvi dogovora je občina razlastitev ustavila, je minuli teden povedal Janković.

S tem poslom se niso strinjali vsi svetniki. Osem prisotnih svetnikov SDS je glasovalo proti. Vodja svetniškega kluba SDS Igor Horvat je poudaril, da sicer podpira gradnjo atletskega centra, ampak da se odkupna cena zdi vprašljiva. Občina bo za samo zemljišče in za vrednost objektov na njem odštela pol milijona evrov. Preostalih 600.000 evrov pa bo Infohitu plačala kot odškodnino za »izpad dohodka iz naslova izgube najemnine za čas enega leta, postavitev novega – nadomestnega objekta na novi lokaciji, strošek selitve potrebne opreme za opravljanje dejavnosti in strošek izpada dohodka iz naslova izgube poslovanja za čas enega leta«, kaže potrjeni predlog pogodbe med občino in Infohitom. »To je po mojem mnenju vsekakor pretirana številka,« je poudaril Horvat. »Me je pa strah, res me je strah, da je od te številke 600.000 evrov mogoče zavedenih, kaj pa vem, 10 odstotkov nečesa. Mogoče nam bo pa tudi golobček v svoje gnezdo odnesel celo 15 odstotkov od tega zneska,« je Horvat namigoval, ali ni nemara v ta znesek vključena tudi podkupnina. Janković je besede svetnika SDS označil za žaljive. »Javno povem, tu pred vsemi, da mu zdaj dajem pooblastilo, da se dogovori za nižjo ceno in ko bo to dosegel, ga bom jaz javno pohvalil, ne samo v tej sobi, ampak tudi v medijih,« je Janković aprila izzval Horvata.