Nagrada primus je edino strokovno slovensko priznanje, ki prepoznava in nagrajuje komunikacijska znanje in veščine vodilnih v podjetjih oziroma organizacijah. Sobočanova je komisijo prepričala, ker je nosilka in razvijalka komunikacijske strategije navznoter, v podjetju, in ker jo odlikuje premišljena, odgovorna in strukturirana komunikacija do zunanjih javnosti, saj se zaveda, da izrečenih besed ni mogoče vzeti nazaj ali jih preklicati. Priznanje je prejela minuli četrtek na slovenski konferenci o odnosih z javnostmi in ob tem dejala: »Zelo sem počaščena, ker je to priznanje velika potrditev mojega dela, saj ni bilo lahko stopiti v čevlje očeta, ki je uspešno vodil podjetje, a mi je skupaj z ekipo uspelo, tudi s pomočjo dobre komunikacije. Hkrati pa je ta nagrada tudi odgovornost za naprej, da bomo tako interno kot eksterno komunikacijo še naprej nadgrajevali. Vsak dan se bomo učili, kako biti še boljši.«

Navdihujoča zgodba zmagovalke

»Zgodba zmagovalke je navdihujoča, saj je prav s svojo pristnostjo in odprto komunikacijo uspešno prevzela vodenje družinskega podjetja. Gre za enega najtežjih, tudi komunikacijskih, izzivov v slovenskem gospodarstvu, saj 83 odstotkov tega sestavljajo prav družinska podjetja. V izjemno hudi konkurenci smo ocenili, da je podelitev primusa Sabini Sobočan pomembno sporočilo, da je dobra komunikacija menedžerjev ključna tudi v manjših in srednje velikih družinskih podjetjih ter da imamo izjemne komunikatorke med menedžerkami,« je odločitev pojasnila predsednica komisije primus 2022 Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager.

Sabina Sobočan je od leta 2015 direktorica Varisa Lendava, kjer jo sodelavci in poslovni partnerji po celotni verigi vrednosti prepoznavajo po odprti, jasni in spoštljivi komunikaciji, katere cilj je slišati in razumeti sogovornika. Odlikuje jo proaktiven posluh za dogajanje, da na odprte teme ne le odreagira, temveč jih sama odpira in v pogovor vključuje vse relevantne sogovornike – vse z jasnim ciljem skupne rasti: posameznika, kolektiva in tudi širšega okolja. Sobočanova v komunikaciji z različnimi deležniki vidi potencial za osebno, strokovno in poslovno rast. Kot direktorica je razvijalka in nosilka korporativne in komunikacijske strategije. V podjetju je spodbudila opolnomočenje sodelavcev, ki so soavtorji povezovalne komunikacije, ter vzpostavila in profesionalizirala komunikacijske kanale. Kljub lastnim nadpovprečnim komunikacijskim veščinam si ves čas prizadeva krepiti svoje znanje, zavedanje o pomenu komunikacije pa potrjuje tudi z vključevanjem zunanjih strokovnjakov na točkah, kjer prepoznava potencial rasti.

Premišljeno in odgovorno komuniciranje

Ob interni komunikaciji daje vse večji poudarek tudi komunikaciji z zunanjimi deležniki, objavlja mnenjske članke in kolumne ter sodeluje na relevantnih dogodkih, tudi v tujini, kjer se odpirajo gospodarsko in družbeno pomembne teme; med drugim je zavezana komuniciranju enakosti spolov v menedžmentu in v širši družbi. V letošnjem letu je bila izbrana med 21 voditeljic, ki jih je v okviru predsedovanja Evropski uniji francoski predsednik EmmanuelMacron 8. marca povabil v Elizejsko palačo k podpisu deklaracije za uravnoteženost spolov. Ob tem udejanja etična načela komuniciranja, ohranja profesionalno držo in se zaveda, da izrečenih besed ni mogoče vzeti nazaj ali jih preklicati. Zato komunicira premišljeno, odgovorno in strukturirano. x