Osnovni namen projekta, ki ga financira občina, je nudenje pravne pomoči občanom s ciljem odprave socialnih stisk, urejanja najpomembnejših življenjskih situacij in preprečevanja poglabljanja težav s pravočasnim zavarovanjem pravic. Svetovanje bo potekalo na sedežu občine enkrat na mesec po predhodnem naročanju. Svetovanje glede določenega pravnega problema načeloma traja do pol ure in obsega svetovalni pogovor in podajanje osnovnih informacij o pravnem položaju – kakšna pravna sredstva ima občan na voljo, kako potekajo določeni postopki, kakšne so možnosti izvensodnega reševanja sporov in pridobivanja brezplačne pravne pomoči in podobno. Projekt je zastavljen kot prvi pravni nasvet občanom s področij pravdnih in nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega prava, stanovanjske problematike, delovnega prava, pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic, obligacijskega prava.

Pravno svetovanje bo izvajal Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. To je nevladna, neprofitna organizacija, ki pomaga posameznikom in ranljivim skupinam pri varstvu in uresničevanju temeljnih pravic skozi pravno svetovanje, informiranje, zagovorništvo, izobraževanje, sestavo pravnih mnenj in analiz ter skozi javno participacijo vpliva na procese odločanja v državi. PIC pogodbeno sodeluje z različnimi društvi, ki delujejo v javnem interesu in združujejo marginalizirane skupine. S svojo dolgoletno prakso in prepoznavnostjo se PIC zavzema za varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter za pravno in socialno državo v demokratični ureditvi. Pri vsakodnevnem delu se pravniki srečujejo z najrazličnejšimi kršitvami pravic, ob tem pa vsi po vrsti ugotavljajo, da je dostop do brezplačne pravne pomoči v državi neustrezno urejen. Odločanje traja predolgo, pri učinkovitem varstvu pravic pa sta ravno ažurnost in pravočasnost temeljna predpostavka uspeha, zato si PIC prizadeva razširiti dostop do brezplačnega prvega pravnega nasveta. Svetovanje bo praviloma vsak zadnji petek v mesecu na sedežu občine Medvode od 8. do 13. ure. Nanj se je treba naročiti na telefonski številki (01)521-18-88 ali elektronskem naslovu pic@pic.si.