S strategijo trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 bodo za naslednjih 10 let določili smer razvoja, ukrepe in najpomembnejše projekte, s katerimi bodo zagotavljali kakovostno bivalno okolje za vse generacije na zelenem stičišču Ljubljanskega barja in Krasa.

Predlog razvojnega dokumenta nadgrajuje doseženo iz preteklega obdobja in naslavlja nove razvojne priložnosti in spremenjene globalne trende. Nova strategija širši lokalni skupnosti in zasebnemu sektorju sporoča razvojno smer občine, njenemu vodstvu in izvajalcem lokalnih javnih služb pa služi kot vodilo pri prihodnjem delovanju. Izhodišča strategije so podlaga za načrtovanje občinskega proračuna v naslednjih letih in usmerjanje razvoja na različnih delovnih področjih v pristojnosti lokalne skupnosti.

Pomembno izhodišče nove strategije so tudi mnenja občanov. Občina se zahvaljuje 701 občanu, ki je v celoti ali vsaj deloma izrazil svoje mnenje o načrtovanem razvoju občine v naslednjih desetih letih. Glede na občinsko raziskavo je kar 84 odstotkov sodelujočih zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s kakovostjo bivanja v občini.