Poslovni izid iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je v prvih treh mesecih letos dosegel 22,4 milijona evrov in predstavlja 34 odstotkov dosežene prodaje, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je višji za 79 odstotkov.

Dobiček iz poslovanja družbe je znašal 19,1 milijona evrov, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Cinkarne Celje.

»Najpomembnejša gradnika poslovne uspešnosti sta še vedno pigment titanov dioksid in racionalizacija portfelja strateških poslovnih področij, ki je usmerjena v osredotočanje na jedrni program in opuščanje nerentabilnih dejavnosti,« je v poročilu o poslovanju navedla uprava celjske družbe, ki jo vodi Aleš Skok.

Višje prodajne cene in veliko povpraševanje po titanovem dioksidu kot ključne spodbujevalce prodaje v prvem letošnjem trimesečju je na današnji novinarski konferenci izpostavila tudi tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič. Dodala je, da je na višje prodajne cene vplivalo tudi zaprtje dveh tovarn za proizvodnjo titanovega dioksida v Ukrajini in zmanjšana navzočnost Kitajcev na svetovnem trgu zaradi visokih cen transporta.

Podgoršek Seličeva je postregla tudi s podatkom, da so načrtovali 19-odstotno maržo, dejansko pa je ta znašala 34 odstotkov. Rast prodaje na tujih trgih je bila 33-odstotna, na domačem trgu je porasla za petino, na trgih nekdanje Jugoslavije za 44 odstotkov, medtem ko je na tujih trgih rast znašala osem odstotkov.

Cinkarna Celje letos po besedah Podgoršek Seličeve načrtuje prodajo v višini 204 milijonov evrov, kar je največ v zgodovini podjetja. Glede na rezultate poslovanja v prvem četrtletju kaže, da bodo to številko tudi dosegli, je dodala.

Družba, ki zaposluje nekaj manj kot 800 ljudi, je sicer v začetku letošnjega leta za investicije, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme ter okoljske investicije namenila 1,8 milijona evrov, kar predstavlja slabih 13 odstotkov načrtovanih sredstev za letos.

V zaključni fazi je tako ureditev tretje linije postopka nevtralizacije kislih odplak, v pripravi pa je naložba v sulfacid reaktor za čiščenje plinov iz postopka kalicinacije. Prav tako podjetje pripravlja tudi vlogo za črpanje podtalnice in podlage za izračun ogljičnega odtisa za proizvodnjo bakrovega oksiklorida. Glavnina naložbenih sredstev je bila namenjena sanaciji odlagališča nenevarnih odpadkov v Bukovžlaku, je še povedala Podgoršek Seličeva.

Na področju obnovljivih virov energije je Cinkarna Celje pridobila dve sončni elektrarni s skupno močjo 1,5 vršnega megavata (MWp), ki bosta s proizvodnjo 1,64 gigavatnih ur letno pokrili odstotek in pol letne porabe energije. S takšno proizvodnjo bo Cinkarna Celje zmanjšala emisije ogljikovega dioksida za 804 tone letno.

V naslednjih petih letih podjetje načrtuje izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn na strehah objektov v Celju in Mozirju z ocenjeno instalirano močjo najmanj devet MWp, kar bo predstavljalo 10 odstotkov letno porabljene električne energije v družbi, izpusti ogljikovega dioksida pa bodo nižji za slabih 5000 ton letno.