Pod okriljem Planinske zveze Slovenije je registriranih 884 markacistov in inštruktorjev markacistov vseh treh kategorij, vsak med njimi pa preračunano skrbi za več kot enajst kilometrov planinskih poti, kar recimo predstavlja skoraj dvakratno dolžino poti iz Vrat po zelo zahtevni Tominškovi poti na Triglav. Registrirani markacisti v planinskih društvih, ki jim na terenu pomagajo še številni drugi prostovoljci, so v letu 2021 obnovi in vzdrževanju planinskih poti namenili 35.316 prostovoljnih ur dela, tehnična skupina komisije za planinske poti PZS, ki skrbi za zahtevne in zelo zahtevne planinske poti v visokogorju, pa je dodala še 1540 prostovoljnih ur – skupno so predani markacisti urejanju planinskih poti namenili 36.856 prostovoljnih ur.

Letošnji tečaji že polno zasedeni

»Število markacistov sicer počasi narašča, a je tudi obisk gora vse večji, zato imamo tudi markacisti vedno več dela. Planinske poti se neprestano spreminjajo, tako zaradi človeškega dejavnika kot zaradi delovanja narave. Želimo si, da bi markacija planince pravilno vodila k njihovemu cilju,« je povedala Katarina Kotnik, strokovna sodelavka Planinske zveze Slovenije in inštruktorica markacistka. Markacisti na tečaju pridobijo ustrezna znanja, da planinske poti usmerjajo prilagojeno naravnim značilnostim. »Opravljamo različna dela, od enostavnega čiščenja in vzdrževanja poti do najzahtevnejših del z motorno žago, vrtalko ... Vsak pomaga glede na svoje zmožnosti in znanja. Nekateri se pridružijo tudi tehnični skupini, ki svoje delo opravlja na najzahtevnejših akcijah v visokogorju ob podpori helikopterja.«

Kakovostno delo markacistov in enotni postopki urejanja planinskih poti so rezultat usposabljanj, ki jih že vrsto let izvaja komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije. Letošnji tečaji za markaciste, ki jih tako kot pretekla leta podpira Zavarovalnica Triglav z akcijo Očistimo naše gore, so se začeli aprila na Domu pod Ježo in se bodo nadaljevali tudi junija na Gori Oljki in septembra v Vratih. Zelo pomemben tečaj za napredovanje v markaciste kategorije B bo med 20. in 22. majem v Kamniški Bistrici. Poleg tega KPP skrbi, da inštruktorji markacisti ter člani tehnične skupine in vodje tehničnih akcij pridobijo ustrezna specialistična znanja s področja vodenja, varnega dela z motorno žago, uporabe geografskih informacijskih sistemov, dela ob podpori helikopterja in drugega. »Čeprav so letošnji tečaji že polno zasedeni, zbiramo prijave novih interesentov. Želeli bi si izvesti še več usposabljanj in računamo na pomoč države, saj novela zakona o planinskih poteh prinaša državno sofinanciranje usposabljanja markacistov in urejanja planinskih poti – trenutno je namreč finančno breme vzdrževanja poti še vedno pretežno na plečih PZS in planinskih društev,« še izpostavlja Kotnikova.