Kot piše v sporočilu za javnost, Icom Slovenija in SMS kot stanovski organizaciji na področju varovanja kulturne dediščine in valorizacije muzejskega dela »izražata globoko zaskrbljenost in nestrinjanje z novimi posegi v ustanovitvene akte slovenskih državnih muzejev in z očitnim političnim kadrovanjem v kulturnem sektorju«.

V nadaljevanju navajata poročanje časopisa Mladina, da je ministrstvo za kulturo pred kratkim spremenilo ustanovitveni akt Prirodoslovnega muzeja Slovenije v členu, ki določa kompetence ter izobrazbo direktorja muzeja in je s tem ponovno poseglo v avtonomno delovanje državnih zavodov na področju kulture.

Opozarjata, da je ministrstvo podobne prakse prikrivanja in spreminjanja pogojev za zasedbo vodilnih položajev v javnem zavodu uporabilo že v primerih Narodnega muzeja Slovenije in Moderne galerije. »Kljub opozorilom in nestrinjanju stroke se je v te državne zavode namestilo ljudi, ki niso poznali delovanja inštitucij in pred spremembo akta niso izpolnjevali pogojev za strokovno opravljanje nalog vodstvenega kadra javnega zavoda. Na težko in za stroko nesprejemljivo situacijo so nedavno opozorili tudi zaposleni Moderne galerije, ki so v odprtem pismu javnost seznanili s situacijo znotraj zavoda,« piše v sporočilu za javnost.

Praksa nameščanja odhajajoči politiki ustreznih kadrov se po njihovem mnenju nadaljuje in Prirodoslovni muzej bo »očitno nova žrtev neprimernih kadrovskih odločitev, ki v slovenskem muzealskem prostoru ustvarjajo povprečne, vladi všečne strategije ohranjanja in vrednotenja naše kulturne dediščine«.