Vrednost industrijske proizvodnje se je na mesečni ravni zvišala pri vseh treh namenskih skupinah izdelkov, in sicer v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo za 3,9 odstotka, v proizvodnji izdelkov za široko porabo za 3,6 odstotka in v proizvodnji izdelkov za investicije za 0,9 odstotka.

Na letni ravni je skupna vrednost industrijske proizvodnje narasla za 2,8 odstotka. V rudarstvu in predelovalnih dejavnostih je bila vrednost proizvodnje višja, in sicer za 27,8 odstotka oziroma za 5,3 odstotka, medtem ko je bila v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro nižja za 25,8 odstotka.

Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil na mesečni ravni medtem višji za 1,8 odstotka, in sicer v rudarstvu za 10,7 odstotka in v predelovalnih dejavnostih za 1,7 odstotka. Zvišal se je tako na domačem kot na tujem trgu, za 3,2 odstotka oziroma za 1,1 odstotka.

Na letni ravni je bil skupni prihodek od prodaje v industriji višji za 17,3 odstotka, povečal se je v predelovalnih dejavnostih in rudarstvu.

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji pa je bila za 3,3 odstotka višja kot mesec prej in za 21,3 odstotka višja kot marca 2021, je še dodal statistični urad.