Vlada se je za vnovično začasno regulacijo obeh najbolj prodajanih pogonskih goriv odločila zaradi utemeljeno pričakovanih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov po navedbah vlade podjetjem nalaga, da zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene drobnoprodajne in veleprodajne cene naftnih derivatov ne smejo prenehati prodajati blaga. Vlada pa bo zato po izteku ukrepa, za čas trajanja ukrepa določila primerno nadomestilo podjetjem, katerim ta ukrep povzroča občutno škodo.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena je določena na podlagi zadnje sedemdnevne povprečne reprezentativne cene naftnih derivatov za Slovenijo, ki so bile sporočene Evropski komisiji za Weekly Oil Bulletin. Najvišji možni veleprodajni ceni sta za 0,02 evra na liter nižji od določene drobnoprodajne cene, kar po oceni vlade omogoča prodajo derivatov tudi malim trgovcem.

Uredba je bila danes objavljena v uradnem listu in bo začela veljati v sredo. Omejitev cen bo veljala tri mesece, do vključno 10. avgusta.

Gospodarsko ministrstvo je v predlogu uredbe, kot je bil objavljen med vladnimi gradivi, podalo tudi oceno javnofinančnih učinkov vnovične regulacije. Po podatkih treh glavnih naftnih trgovcev (Petrola s 318 servisi, OMV s 120 servisi in MOL Slovenija s 53 servisi) je ocena občutne škode, ki podjetjem nastaja zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene drobnoprodajne cene, približno 30 milijonov evrov na mesec. V to oceno ni vključena morebitna škoda, ki bi podjetjem nastala zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene veleprodajne cene.

V primeru kontrole cen in obveznosti prodaje po regulirani ceni ob občutni škodi zakon o kontroli cen predvideva povračilo trgovcem. To bi tako lahko državo stalo vsaj 30 milijonov evrov na mesec, pri čemer je bila cena na precej nižji ravni že regulirana od sredine marca do konca aprila.

Danes občutnejša podražitev bencina

Vlada se je sicer za začasno regulacijo maloprodajnih cen določenih naftnih derivatov zaradi hudih motenj na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen. odločila že 14. marca. Najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi je določila pri 1,503 evra za liter, dizla pa 1,541 evra za liter.

Regulacija je veljala do konca aprila. S 1. majem so cene pričakovano občutno poskočile, v minulih dneh pa so se še zviševale. Danes se je cena 95-oktanskega bencina zunaj omrežja avtocest in hitrih pri treh največjih ponudnikih v državi na bencinskih servisih Petrola in MOL Slovenija zvišala na 1,717 evra za liter, medtem ko je na servisih OMV Slovenija deosegla 1,714 evra. Na avtocestnem omrežju se medtem giblje nekaj nad 1,78 evra. Za liter dizla je medtem po bencinskih servisih Petrola in MOL Slovenija zunaj avtocestnega omrežja treba odšteti 1,862 evra, pri OMV Slovenija pa 1,856 evra. Na avtocestnem omrežju medtem dizel stane malenkost več kot 1,92 evra.