Kot so sporočili z omenjenega inštituta, gre za uvedbo ukrepa odprta ulica, katerega namen je preizkus drugačne prometne ureditve, na katerem bo utemeljena projektna naloga prenove Rudarske ceste. To velenjska občina načrtuje v prihodnjih letih.

Dvotedenski preizkus drugačne ureditve Rudarske ceste se je začel 4. maja. Ukinili so približno 50 parkirišč, ki jih sicer zasedajo obiskovalci upravne enote, banke in drugih javnih storitev, kavarne, hotela ter stanovalci blokov ob cesti. V tem času imajo možnost brezplačno parkirati v bližnji garažni hiši, v kateri je vedno veliko prostih parkirnih mest.

Ulica namenjena pešcem

Namesto parkirišč so zdaj promenada – razširjeno območje za pešce in urbano opremo – ter točka Poljubi in odpelji za starše, ki pripeljejo otroke v bližnje šole, začasna postaja mestnega avtobusa Lokalc in parkirišče za osebe z različnimi oviranostmi. Prvič v Velenju je na cestišču uveden skupni prometni prostor, ki omogoča souporabo površine motoriziranim vozilom, pešcem in kolesarjem. Prihodnji teden bodo novi ureditvi dodali zaporo za tranzitni promet.

Po skoraj enem tednu začasne prometne ureditve so se na drugačen pristop k načrtovanju prometa Velenjčani odzvali različno. Na družbenih medijih se je pojavilo veliko kritičnih mnenj, medtem ko je na terenu slika odzivov precej bolj pisana. Ljudje se strinjajo, da bi morala biti Rudarska cesta v prihodnosti bolj zelena in prijaznejša pešcem in kolesarjem, manj hrupna in manj obremenjena s tranzitnim prometom.

Analiza uporabe ulice

Odprto ulico spremljajo številne analize in merjenje učinkov, kot so štetje prometa v ožjem in širšem prostoru Rudarske ceste, analiza parkiranja, delavnice s posameznimi ciljnimi skupinami, anketiranje, prilagojeno različnim uporabnikom ceste, in vsakodnevno zbiranje mnenj na stojnici. Organiziran je program, katerega namen je, da privabi ljudi v mesto, da preizkusijo začasno prometno ureditev in jo ocenijo. Vse to bo podlaga za nadaljnje načrte prenove Rudarske ceste, za katero si občina prizadeva, da bi bila prijetnejša in prijaznejša vsem udeležencem v prometu, stanovalcem in obiskovalcem, so zapisali v inštitutu.

Inovativen ukrep odprta ulica odpira prostor ljudem – pešcem in kolesarjem – in hkrati omejuje avtomobilski promet. V tujini so odprte ulice ustaljena praksa, v Sloveniji so jih doslej uvajali v občinah Škofja Loka, Postojna in Nova Gorica. Začasna prometna ureditev pred večjo prenovo omogoča, da jo uporabniki preizkusijo in si jo lažje predstavljajo, da se izmerijo vplivi predlagane ureditve na širši prostor, hkrati pa so zaradi teh izkušenj načrti nove ureditve še bolj dodelani, so dodali.