Na prireditvi, ki so jo organizirali Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam in Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), so zbrane nagovorili predsednica ZSSS Lidija Jerkič, predsednik Pergama Jakob Počivavšek in generalni sekretar KSJS Bojan Hribar.

Čas za oživitev dialoga

»V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja menimo, da rezultati na nedavnih parlamentarnih volitvah kažejo na to, da bo pri oblikovanju nove vlade prišlo do tega, da bodo lažje vzpostavljen dialog, ki je bil zdaj praktično več kot eno leto mrtev,« je dejal Hribar.

Glede na izrečene obljube strank bodoče vladne koalicije pričakujejo, da bodo v KSJS uspeli uresničiti ključne programske usmeritve, ki so jih sprejeli na šestem kongresu pred tremi tedni. Te so: ohranitev in nadaljnji razvoj javnega zdravstva, ki bo temeljil na enaki dostopnosti vseh do zdravstvenih storitev, postopno skrajševanje delovnega časa na 32 ur oziroma na štiri dni ob enakem plačilu, oblikovanje demografskega sklada, ki bo skupno premoženje angažiral za zagotavljanje dostojnih pokojnin ter vzpostavitev stabilno financirane in vsem dostopne dolgotrajne oskrbe.

Zavzemajo se tudi za krepitev institucionalne, uredniške in finančne samostojnosti RTV Slovenija in Slovenske tiskovne agencije, strokovno avtonomijo in neodvisnost inštitucij pri zagotavljanju notranje varnosti države ter normativno utrjevanje položaja sindikatov.

Glas delavstva dve leti ni bil slišan

Jerkič ob tem poudarja, da je čas tik po volitvah čas novih začetkov in novih obljub. Kot pravi, se je treba vrniti h kakovostnemu socialnemu dialogu, zagotoviti dostojne pokojnine, učinkovitejše varstvo delavskih pravic, zagotoviti dostojne plače, doseči uveljavitev pravilnika o poklicnih boleznih in skrajšati delovni čas.

»Ob 1. in 2. maju tako pred politike postavljamo izzive za resnične spremembe, sodelovanje in aktivacijo. Za boljši jutri. Za vse! Prav je, da se ob prvem in drugem maju spomnimo na svoje dosežke in svoje pravice, predvsem pa, ne pozabimo: Skupaj smo močnejši,« so njene besede povzeli organizatorji današnje proslave.

»Po dveh letih, v katerih glas delavstva ni bil slišan, in še kakšnem letu več, ko so bila na stranski tir postavljena ključna vprašanja za prihodnost, nas čaka veliko dela,« pa je letošnje sporočilo Počivavška.

Boj za pravice

Ta ob tem opozarja, da so razmere na nekaterih področjih danes tako daleč, da bodo od vseh terjale iskanje rešitev izven ustaljenih okvirjev, da se bo lahko utrdilo delavske pravice ter izboljšalo zdravstveni in pokojninski sistem, vzpostavilo sistem dolgotrajne oskrbe in preprečilo razgradnjo javnih storitev.

»Tradicija prvega maja nas uči, da so se delavke in delavci za svoje pravice pripravljeni boriti, zato bi si morala modra oblast prizadevati, da vprašanja, ki neposredno zadevajo delavce, rešuje v dogovoru z njimi oziroma z njihovimi predstavniki,« meni Počivavšek.