Odločitev o prekinitvi dobave je sledila postopku prodaje družbe v drugi polovici lanskega leta, ki zaradi izrednega razvoja dogodkov in izjemne volatilnosti energetskega trga ni bil izpeljan, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Pojasnili so, da odločitev ni bila lahka. »Na žalost so bile vse druge možnosti izčrpane, analiza poslovanja in vse napovedi gibanja cen elektrike in zemeljskega plina v Evropi so pokazale, da dolgoročno poslovanje na slovenskem trgu v obsegu, kot ga imamo, za našo družbo ni več poslovno vzdržno,« je dejal direktor družbe Thomas Romuald Sichla.

E.ON Ljubljana oskrbuje skupno okoli 29.000 odjemalcev, od tega je 28.000 odjemalcev električne energije ter 1000 odjemalcev zemeljskega plina.

Družba je odjemalce o prenehanju dobave že obvestila in jih pozvala k menjavi dobavitelja obeh energentov, da bi se izognili novim, višjim cenam in izgubi dobave.

»Vsem svojim odjemalcem bomo nudili vso podporo in pomoč, ki jo bodo potrebovali, saj želimo, da imajo s tem čim manj težav in da bo postopek menjave potekal nemoteno,« je zagotovil Sichla.