Nadzorni svet družbe Luka Koper je na današnji seji imenoval Nevenko Kržan za članico uprave. Petletni mandat bo nastopila 1. julija, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Luke Koper.

Nadzorniki so sprejeli tudi več sklepov o investicijah, ki se večinoma nanašajo na vlaganja na območju kontejnerskega terminala in predstavljajo nov razvojni cikel te najpomembnejše strateške blagovne skupine.

Tako so odobrili elaborat projekta, ki predvideva za 248 milijonov evrov naložb do leta 2030 v povečanje zmogljivosti kontejnerskega terminala na 1,75 milijona enot letno. Te vključujejo izgradnjo dodatne operativne obale in skladiščnih površin na severnem delu prvega pomola, nabavo dodatnih obalnih dvigal in podaljšanje terminalskih železniških tirov, širitev skladiščnih kapacitet za kontejnerje v zaledju terminala ter nabava dodatne opreme.

Na podlagi globalnih logističnih trendov je namreč kontejnerizacija blaga, ki ima visoko dodano vrednost, še vedno v porastu, kar dokazuje pretekla rast pretovora kontejnerjev v Kopru in ocena tržnih potencialov naših zalednih tržišč, poudarjajo v luki. Povečanje kapacitet je tudi odgovor na pričakovanja ladjarjev in ostalih uporabnikov pristanišča, s tem pa bo družba lahko ohranila konkurenčne prednosti, ki že vrsto let postavljajo koprski kontejnerski terminal na prvo mesto v Jadranu. Nov razvojni cikel kontejnerskega terminala tudi sledi časovni izvedbi dodatnega tira med Koprom in Divačo, ki naj bi bil operativen leta 2026.

Nadzorni svet je na današnji seji potrdil še načrt za povečanje pristaniških zmogljivosti, ki so namenjene pretovoru in skladiščenju generalnih tovorov. Projekt predvideva izgradnjo namenskega skladišča za jeklene kolute na območju drugega pomola. Sodobno skladišče bo opremljeno z avtomatsko vodenimi mostnimi dvigali, visoko nosilnostjo tal ter bo ustrezno informacijsko podprto, so pojasnili.

S projektom želi družba povečati zmogljivosti za napovedane rasti pretovora jeklenih proizvodov ter optimizirati izkoriščenost skladiščnega prostora in poslovnih procesov. Z izgradnjo specializiranega skladišča se bodo namreč sprostile druge skladiščne kapacitete, ki bodo namenjene drugim blagovnim skupinam.

Na strehi skladišča je predvidena tudi postavitev fotonapetostne elektrarne. Ta bo, skupaj z drugimi načrtovanimi fotonapetostnimi objekti v pristanišču, pospešila energetski prehod in povečala delež samooskrbe z obnovljivimi viri energije na 23 odstotkov. Skupna vrednost naložbe je 27 milijonov evrov, zaključek gradnje skladišča pa je predviden v letu 2024. Revidirano letno poročilo Luka Koper za lansko leto potrjuje, da je skupina lani pretovorila 20,8 milijona ton blaga, kar je bilo sedem odstotkov več od doseženega v letu 2020. Kljub rasti čistih prihodkov od prodaje, ki so dosegli 228,4 milijona evrov, je bil leta 2021 dosežen nižji poslovni izid iz poslovanja kot leto prej, in sicer zaradi nižjih enkratnih prihodkov. Znašal je 31,3 milijona evrov.

V Luki Koper so lani pretovorili 997.574 kontejnerskih enot, 656.477 kosov vozil, v pristanišče pa je pripeljalo in iz njega odpeljalo 20.973 vlakov.