Matična družba Unior je v letu 2021 ustvarila 169 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 22,4 odstotka več kot v letu 2020 in tri odstotke več od načrtov. Leto je končala z 2,7 milijona evrov čistega dobička, potem ko je leto prej beležila nekaj manj kot osem milijonov evrov izgube, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Uniorja.

Dejavnost proizvodnje odkovkov je bila predvsem v drugi polovici leta 2021 v znamenju pomanjkanja čipov in ostalih vgradnih komponent v avtomobilski industriji, zaradi česar proizvajalci avtomobilov niso uspeli izdelati vseh naročenih vozil, pri Uniorju pa je povzročilo padec naročil za nekatere odkovke. Vseeno so se prihodki od prodaje odkovkov v skupini lani povečali za 15,5 odstotka glede na leto 2020, v katerem je pandemija covida-19 od druge polovice marca izrazito negativno vplivala na prodajo v Evropi, na Kitajskem pa že od februarja 2020.

Rekorden obseg naročil

V dejavnosti proizvodnje ročnega orodja so se lani srečevali z rekordnim obsegom naročil, ki je bil posledica splošne konjunkture, še posebej pa rasti segmenta specialističnih ročnih orodij in prodaje novo pridobljenim kupcem v preteklih letih, zato so se prihodki od prodaje povečali za 29,6 odstotka.

V dejavnosti strojegradnje je bila prodaja lani nižja za 5,2 odstotka zaradi z epidemijo povzročenih zamikov pri prevzemih strojev s strani kupcev iz tujine ter manjšega obsega v letu 2020 pridobljenih novih projektov za poslovno leto 2021, ko so avtomobilski proizvajalci ob izbruhu pandemije covida-19 v letu 2020 postali previdnejši pri naročanju nove investicijske opreme.

Težave zaradi covida-19

Vpliv epidemije se je v začetku leta 2021 izrazito negativno odrazil v poslovanju turistične dejavnosti v skupini, kjer so bili Terme Zreče in smučarski center Rogla zaradi omejevalnih ukrepov vlade za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom praktično štiri mesece zaprti z izjemo redkih dovoljenih dejavnosti. Stanje se je izboljšalo šele od začetka poletja. Na poslovanje so pozitivno vplivali tudi turistični boni in ugodne vremenske razmere za hiter začetek smučarske sezone v začetku decembra, zato so prihodki od prodaje v turistični dejavnosti skupine presegli prodajo iz leta 2020 za 0,8 odstotka.

Tudi znižanje prodaje v dejavnosti proizvodnje orodij za stroje za 0,9 odstotka v letu 2021 je posredno povezano z omejitvenimi ukrepi pri potovanjih zaradi epidemije, saj so se znižala naročila v letalski industriji, ki je eden od odjemalcev v tej dejavnosti.

Najpomembnejši trg skupine Unior je EU, kjer je dosegla 133 milijonov evrov prihodkov od prodaje. V Sloveniji je prodala za 34,5 milijona evrov izdelkov, trg EU skupaj z domačim trgom tako predstavlja 69,9-odstotni delež v celotni prodaji skupine.