Na večjem delu Barjanske ceste so kolesarske steze že urejene, razen na odseku od križišča Barjanske, Gradaške in Finžgarjeve ulice do križišča Barjanske, Aškerčeve, Zoisove in Slovenske ceste, kjer zaradi pomanjkanja prostora doslej ni bilo ločenih površin za kolesarjenje.

Z rekonstrukcijo tega odseka bodo, kot so zapisali na občini, zagotovili več prostora in vzpostavili bolj kakovostne površine za kolesarje, ločene od pešcev. Poleg tega bodo preplastili vozišče in uredili nove zelene površine z grmovnicami ter javno razsvetljavo.

Dela bodo predvidoma končana do konca maja, promet na tem območju pa je nekoliko oviran, zato občina vse udeležence v prometu prosi za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Junija največje mednarodno kolesarsko srečanje Velo-city 2022

Z izboljšavami kolesarskih povezav občina napoveduje tudi največje mednarodno kolesarsko srečanje Velo-city 2022, ki ga bo Ljubljana gostila od 14. do 17. junija. Velo-city je največja konferenca s področja kolesarjenja na svetu, letošnja glavna tema pa je Kolesari - spremembo ustvari, so zapisali na občini.

Na dogodku se bodo srečali strokovnjaki s celega sveta, ki delujejo in raziskujejo na področjih kolesarjenja in trajnostne mobilnosti, načrtovanja mest in urejanja prostora, varstva okolja, zdravja, športa idr. ter predstavniki mest, držav in različnih organizacij.

V okviru kongresa pripravljajo tudi celodnevni kolesarski festival na Kongresnem trgu in množično kolesarsko parado, ki bosta 15. junija. Udeležba na teh dveh dogodkih je brezplačna.