Bilančna vsota je ob koncu leta 2021 dosegla 2,83 milijarde evrov, kar je sicer 2,5 odstotka manj kot leta 2020, a še vedno za skoraj 18 odstotkov več kot v letu 2019, torej pred izbruhom pandemije covida-19, ki je zaradi koronskih omejitev povzročila gospodarski šok in potrebo po finančnih spodbudah različnih državnih ustanov.

Prvi mož SID banke Damijan Dolinar je v uvodu v danes objavljeno letno poročilo zapisal, da je bilo leto 2021 prilagajanja gospodarstva po koronskem udarcu. Prilagajanje je po njegovih besedah izvajala tudi državna razvojna banka. Ta je v odzivu na povečane potrebe gospodarstva ohranjala visoko raven financiranja.

Sklenil za 314 milijonov evrov novih kreditov

Neposredno in prek bank posrednic ter v sofinanciranju s poslovnimi bankami je sklenila za 314 milijonov evrov novih kreditov. Skupni znesek posojil nebančnemu sektorju je tako v primerjavi z letom 2020 narasel za približno desetino na skoraj 1,2 milijarde evrov, glede na leto 2019 je bil višji za skoraj polovico.

SID banka je po Dolinarjevih besedah nadaljevala z izvajanjem interventne vloge na področju protikriznega financiranja, predvsem v okviru programov neposrednega in posrednega financiranja ter zavarovanja, ki so bili uvedeni v letu 2020. Fokus delovanja so bila mala in srednja podjetja.

Ob tem je ob pokoronskem okrevanju gospodarstva spet okrepila tudi primarno razvojno financiranje. V drugi polovici leta so bili tako uvedeni novi programi za financiranja naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo, obratnih sredstev in naložb z možnostjo jamstva Evropskega garancijskega sklada, s katerim Evropska investicijska banka s pomočjo jamstev članic EU omogoča povečanje posojilne dejavnosti. Prek tega sklada je bilo podeljenih za skoraj 18 milijonov evrov novih posojil.

Obseg zavarovalnih poslov dosegel skoraj 2,8 milijarde evrov

Izrazito povečana dinamika ostaja tudi na področju zavarovalnih poslov. Obseg zavarovalnih poslov je dosegel nekaj manj kot 2,8 milijarde evrov in bil tako za 55,5 odstotka večji kot v letu 2020 ter največji v zgodovini banke. Tudi to je posledica razmer zaradi covida-19 in interventne vloge SID banke z zavarovanji poslov na trge EU in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, pojasnjujejo v banki.

Medtem ko se je čisti dobiček zvišal za 183 odstotkov na 24 milijonov evrov je dobiček pred davki narasel za 182 odstotkov na 29,5 milijona evrov. Dobra polovica tega dobička je posledica sproščanja oslabitev in rezervacij (njihov obseg je bil za skoraj polovico manjši kot v letu 2020), pozitivno pa so k dobičkonosnosti po Dolinarjevih pojasnilih prispevali tudi višji obrestnih prihodki in pozitivno vrednotenje lastniških instrumentov v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti SEGIP.

Prek tega SID banka, ki je imela ob koncu leta 223 zaposlenih, izvaja lastniško financiranje za hitrejšo rast podjetij, dosedanji obseg odobrenega lastniškega financiranja dosega 68,5 milijona evrov.