V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) so poudarili, da so lani kljub zahtevnemu letu presegli zastavljene cilje. Od ustanovitve DUTB marca 2013 do konca lanskega leta je DUTB skupno ustvarila že več kot 2,083 milijarde evrov prilivov, kar predstavlja 100,2 odstotka kumulativne prenosne vrednosti sredstev, so navedli.

Dobiček pred obdavčitvijo se je lani v primerjavi s predlani povečal za 57 odstotkov. »To se je zgodilo kljub upravljanju zahtevnejšega preostalega portfelja sredstev kot v preteklih letih, zavedanju o skorajšnjem zaključku življenjske dobe družbe, zmanjševanju števila zaposlenih in neobičajnim zdravstvenim razmeram,« so zapisali. Kapital je lani že presegel skupni vložek države, skupni prilivi pa presegajo kumulativne prenosne vrednosti sredstev v celotnem obdobju delovanja družbe, so dodali.

178,4 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja

DUTB je v začetku leta 2021 upravljala s 615 milijonov evrov premoženja v obliki treh portfeljev. Pri tem je z unovčevanjem premoženja ustvarila 178,4 milijona evrov, in sicer 83,6 milijona evrov iz prodaje terjatev, 67,5 milijona evrov iz prodaje nepremičnin in 27,3 milijona evrov iz prodaje lastniških naložb. Vrednost premoženja se je brez upoštevanja vpliva vrednotenja portfeljev v enem letu znižala za 30 odstotkov, so nanizali.

DUTB je nadaljevala optimizacijo stroškov poslovanja. »Zaradi občutnega povišanja stroškov za oblikovanje rezervacij so se stroški poslovanja v primerjavi z letom prej nekoliko zvišali, in sicer za tri odstotke, so se pa stroški financiranja primerjalno z letom 2020 znižali za tretjino. Kot posledica nižanja števila zaposlenih so se v primerjavi s predhodnim letom za 15 odstotkov znižali tudi stroški dela,« so pojasnili.

Prodali več lastniških naložb

DUTB je med posli, ki jih je sklenila lani, izpostavila prodajo industrijskih in stanovanjskih nepremičnin, kot so poslovni prostori v Eda centru v Novi Gorici, poslovna stavba in zemljišče nekdanjega Gradisa, poslovna cona Dolsko, stavbno zemljišče Studenški razgledi v Mariboru, zemljišče Masarykova v Ljubljani in Dom starejših občanov v Vrtojbi.

Ob tem je DUTB prodala lastniške naložbe družb Melamin, Nigrad, Riosi inženiring in poslovni delež ter terjatve družbe za upravljanje premoženja DUP-1. Večja poplačila sredstev je DUTB prejela iz stečajev družb Športni center Pohorje in Elos-Escada, predčasno je prejela tudi poplačila obveznosti družbe Mercator. DUTB je po navedbah vodstva lani dosegla pomemben napredek na primerih prestrukturiranja. Od 118 primerov z zasledovano strategijo prestrukturiranja je zaključila 78 primerov ali 66 odstotkov.

»Doseženi poslovni rezultati znova potrjujejo ustreznost poslovne strategije, smernic poslovanja, vodenja in izvedenih ukrepov DUTB. Že presežena kumulativna prenosna vrednost sredstev pa dokazuje upravičenost projekta DUTB. DUTB ima izjemno zmožnost hitrega prilagajanja in iskanja optimalnih rešitev v spremenljivih poslovnih okoliščinah, kar se je izkazalo kot uspešno v zaostrenih tržnih razmerah leta 2021,« je ob izdaji letnega poročila za lani izpostavilo izvršno vodstvo družbe.