Nalepka, ki jo izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, prepoveduje vsem fizičnim ali pravnim osebam dostavljanje nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil v hišni predalčnik z označeno nalepko. Ob tem pa dodajamo, da se tudi v primeru nameščene nalepke v hišni predalčnik v skladu s 45. členom Zakona o poštnih storitvah vlagajo časopisi, revije, uradna glasila občin in lokalnih skupnosti, vabila ustanov, politično propagandna sporočila med volilno kampanjo, nenaslovljene pošiljke z informativno, izobraževalno ali humanitarno vsebino ter druge tiskane oblike uredniško oblikovanih vsebin.

Pošta Slovenije je torej pri dostavi omenjenih politično propagandnih sporočil med volilno kampanjo ravnala v skladu s predpisano zakonodajo.

Ana Sešek

direktorica za marketing in korporativno komuniciranje Pošte Slovenije