Kot je dejal škofjeloški župan Tine Radinja, se je občina za nakup odločila, ker je starološki oziroma Strahlov grad pomembna kulturna dediščina in potrebuje zelo skrbnega gospodarja. »Poleg tega imamo v občini kar precejšnje potrebe po kulturnih, izobraževalnih in socialnih programih, ki v Škofji Loki iščejo svoj prostor,« je pojasnil. Povedal je še, da bo prenova potekala postopno, ker pa je grad v relativno dobrem stanju, bi vsaj nekatere dejavnosti v njem lahko zaživele kmalu. Občina bo del sredstev za obnovo gradu skušala dobiti na različnih razpisih, zlasti ministrstva za kulturo. »Urejanja se bomo lotili takoj, da bo lahko objekt čim prej zaživel,« je poudaril župan.