Ljubljanski mestni svet je na ponedeljkovi seji potrdil predlog sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, ki je ključni dokument za urejanje prostora v prestolnici. Župan Zoran Janković je predlog na sejo dnevnega reda prvič uvrstil že lanskega decembra, nato pa še januarja in marca letos, a ga je vedno znova moral umakniti, ker občina ni pridobila vseh potrebnih soglasij soglasodajalcev. Zadnje soglasje je dobila šele konec prejšnjega tedna, je priznal Janković.

Kot kaže, je ministrstvo za okolje in prostor oziroma direktorat za prostor, graditev in stanovanja izdajo soglasja pogojeval s tem, da občina iz predloga prostorskega načrta odstrani določilo, ki bi investitorju Bojanu Gjuri oziroma njegovemu podjetju Video art dovoljevalo gradnjo štirih blokov v Šišenski soseski 6.

Janković je včeraj dejal, da je imelo okoljsko ministrstvo tri zahteve glede prostorskega načrta. »Na vse tri smo strokovno odgovorili. Dve pojasnili so sprejeli, tega pa ne, zato smo se odločili, da to (pozidavo v Šišenski soseski 6, op. a.) umaknemo,« je pojasnil župan. Umik spornih določil sta sicer že pred meseci zahtevala svetniška kluba Levice in SDS.

Spomnimo, pobudo za gradnjo četverice blokov je dal Gjura. Čeprav je občina v preteklosti njegove pobude zavračala, jih je tokrat vključila v osnutek prostorskega načrta, ker naj bi možnost gradnje blokov v tej šišenski soseski odprla pot do sklenitve sodne poravnave z Gjuro. Občina in etažni lastniki tamkajšnjih blokov namreč že več kot desetletje z Gjuro bijejo sodno bitko o tem, kdo je lastnik zemljišč v soseski. Zemljiškoknjižno sicer pripadajo Gjuri, ki jih je kupil pred leti, a občina in stanovalci menijo, da bi morala biti zemljišča po zgraditvi soseske vpisana na občino oziroma etažne lastnike. Po predlogu sodne poravnave bi Gjura večino zemljišč (okoli 100.000 kvadratnih metrov) brezplačno prenesel v last občine in etažnih lastnikov – gre za zelenice, ceste, poti in parkirišča – obdržal pa bi štiri parcele v skupni izmeri 1035 kvadratnih metrov, na katerih bi zgradil vila bloke. Stanovalci Šišenske soseske 6 so tem načrtom in posledično poravnavi ostro nasprotovali in vztrajno zahtevali umik spornih določil prostorskega načrta.

»Predlog je bil po mojem mnenju izjemno dober za stanovalce,« Janković še vedno vztraja, da je bila sodna poravnava najboljša rešitev, ki pa sedaj ni več realna. Ker gradnja blokov ne bo mogoča, je Janković prepričan, da Gjura dogovorov o sodni poravnavi ne bo hotel nadaljevati. Gjura za zdaj ni hotel komentirati novega občinskega prostorskega načrta, ker še ni dobil nobenih informacij o spremembah. O lastništvu parcel v soseski bo odločilo sodišče.

Obvoznica v Gameljnah bo draga

Občinskega podrobnega prostorskega načrta nista potrdila le samostojna svetnika Dragan Matić in Katja Damij, ki sta zahtevala, da mestna uprava iz načrta umakne umestitev obvoznice v Gameljnah. Matić je na seji dejal, da »za gradnjo obvoznice Gameljne ne obstaja utemeljen javni interes, niti ni jasen njen namen«. Dodal je še, da občina pred načrtovanjem obvoznice ni opravila štetja prometa niti ni izdelala prometne študije. Po njegovem mnenju je obvoznica škodljiva zaradi več razlogov: ker ogroža pitno vodo, povečuje poplavno ogroženost, načrtovana je na prvovrstnih kmetijskih zemljiščih in ni skladna s celostno prometno strategijo občine.

Janković je prepričan, da je obvoznica potrebna, saj bodo lahko nanjo preusmerili tovorni promet in na cesti skozi Gameljne hitrost omejili na 30 ali 40 kilometrov na uro. V postopku priprave prostorskega načrta je občina izdelala šest variant za obvoznico, na koncu so izbrali varianto 2, ki se od nekdanje gramoznice odcepi proti jugu in se na cesto Šmartno–Gameljne–Črnuče priključi severno od Zavoda za ribištvo. Po Jankovićevih besedah gre za eno dražjih variant, ki se v največji možni meri izogiba stanovalcem in kmetijskim zemljiščem.