Prva razširitev SEGIP v višini 20 milijonov evrov je bila sprejeta julija 2021 za vzpostavitev sklada tveganega kapitala za prenos tehnologij. Druga v višini 100 milijonov evrov pa konec marca letos za vzpostavitev sklada tveganega kapitala za zagonska podjetja in skladov zasebnega kapitala za financiranje lastniških nasledstev v družinskih podjetjih.​ SEGIP naslavlja tržno vrzel na področju lastniškega financiranja v Sloveniji, razvija okolje lastniškega financiranja ter pomaga pridobiti sredstva zasebnih vlagateljev za lastniško financiranje slovenskih podjetij v fazi rasti. Takšna vrsta financiranja je namenjena zagotavljanju zadostnega kapitala podjetij za rast in širitev poslovanja podjetij, povečanje produktivnosti in dodane vrednosti, ustvarjanju novih delovnih mest, podpori pri izvozu in internacionalizaciji podjetij, ki so v fazi rasti. Z vzpostavitvijo SEGIP v letu 2017 je bilo do danes skupaj z zasebnim kapitalom financiranih več kot 12 slovenskih podjetij v skupni višini skoraj 75 milijonov evrov. Prav zaradi uspešnosti programa SEGIP so ga razširili za dodatnih 120 milijonov evrov z iniciativo SEGIP Top-Up, ki jo sestavljajo tri dodatne aktivnosti za ustanovitev sklada tveganega kapitala za prenos tehnologij, sklada tveganega kapitala za financiranje zagonskih podjetij ter skladov zasebnega kapitala, ki naslavljajo problematiko lastniških nasledstev v družinskih podjetjih.

Kot je povedal predsednik uprave SID banke mag. Damijan Dolinar, z dolgoletnimi uspešnimi programi dolžniškega financiranja raziskav, razvojnih projektov in inovacij ter SEGIP ustvarjajo različne uspešne slovenske zgodbe že 30 let. »Na področju lastniškega in kvazilastniškega financiranja v zagonska podjetja Slovenija za zdaj zaostaja za večino evropskih držav, tudi v primerjavi z drugimi državami v srednji in vzhodni Evropi. Predvsem zaradi te tržne vrzeli smo pripravljeni vstopiti še močneje na področje lastniškega financiranja, ki ni tipično bančno, a ima velik razvojni in gospodarski potencial. V SID banki si tudi že nekaj let prizadevamo za krepitev povezovanja raziskovalnih institucij z gospodarstvom, saj želimo, da se Slovenija ponovno uvrsti med vodilne inovatorke. Vlaganje v inovativna zagonska podjetja je tesno povezano s stopnjo inovativne aktivnosti in posledično konkurenčnosti gospodarstva. Tako smo lani s širitvijo programa SEGIP skupaj z EIF in Hrvaško razvojno banko podprli vzpostavitev prve regionalne platforme CEETT, namenjene financiranju inovativnih tehnoloških raziskovalnih projektov ter njihove komercializacije v gospodarstvo. Letos pa smo skupaj z EIF razširili program SEGIP za financiranje novoustanovljenih slovenskih malih in srednje velikih podjetij v zagonski fazi in fazi hitre rasti.«

Financiranje bo potekalo prek skladov tveganega kapitala, registriranih v Sloveniji, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj ekosistema tveganega kapitala v Sloveniji. Drugi del sredstev pa je namenjen problematiki lastniškega nasledstva v slovenskih družinskih podjetjih, kjer želijo preprečiti, da bi podjetja zaradi neobstoja družinskega oziroma sorodstvenega naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in upravljanja ob umiku trenutnega lastnika nehala poslovati. Prek skladov zasebnega kapitala bi tako omogočili financiranje vstopa članov poslovodstva ali strateških investitorjev, s čimer bi družinskim podjetjem zagotovili nadaljnje poslovanje, rast in razvoj.  x  rš