Turizem Ljubljana je za lani načrtoval 610.000 turističnih prihodov, realizacija pa je po dosedanjih ocenah dosegla 415.239 obiskovalcev. Načrtovanih je bilo 1,34 milijona turističnih prenočitev, realiziranih pa 865.953.

»Številni ukrepi, ki so se odrazili kot neenotna politika izvajanja omejitev za zajezitev širjenja covida-19, tako na nacionalni kot mednarodni ravni, so močno vplivali na gibanja turističnih tokov v letu 2021. Posledično smo bili večkrat primorani zaustaviti celotno naše delo, drugače organizirati delovne procese in znižati pričakovane rezultate,« so pojasnili v Turizmu Ljubljana.

Po umiritvi razmer v prvem delu leta je sledil živahnejši del poletne sezone, ki pa se je končala že v prvi polovici septembra in se z nizkimi rezultati vlekla vse do konca leta. »Poleg nižjih sredstev za delovanje zavoda in namenskih sredstev za izvedbo programov smo omejitve čutili na kadrovskem področju, pri izvedbi sestankov, srečanj z zunanjimi partnerji itd.,« so navedli.

Glede na predkoronsko leto 2019 je bilo število turističnih prenočitev v Ljubljani lani še vedno manjše za okoli 61 odstotkov, prihodov pa za 63 odstotkov.

Povprečna dolžina bivanja gosta je lani v Ljubljani znašala 2,1 noči. Obisk v turističnih informacijskih centrih se je glede na 2020 povečal za 40,6 odstotka.

Z izvajanjem javne službe je Turizem Ljubljana lani ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 922 evrov, z izvajanjem tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.738 evrov. Poslovni izid tržnega dela zmanjšuje davek od dobička v znesku 2054 evrov, tako da čisti poslovni izid tržne dejavnosti znaša 15.684 evrov. Z javno in tržno dejavnostjo skupaj je Turizem Ljubljana ustvaril 16.606 evrov plusa, pri čemer predlagajo, da se presežek porabi za razvoj dejavnosti.