Zmanjšali so velikosti čakalnic in del pridobljenega prostora namenili prostorom diplomiranih medicinskih sester, ki so del tima ambulante družinske medicine. Nova ureditev je bolj praktična in funkcionalna, saj niso več oddaljene od ambulant. Trenutno poteka še sanacija hodnika v tem nadstropju, tako, da bo po končanju teh del notranjost ZD Trbovlje poenotena. Ambulante v tem času delujejo nemoteno. Investicija je vredna približno 250.000 EUR, financirana pa je bila izključno iz lastnih sredstev in sicer postavke amortizacije ter presežka prihodkov nad odhodki.

V letošnjem letu v ZD Trbovlje nameravajo uredili še prostore za Center za duševno zdravje odraslih ter novo ambulanto za otorinolaringološke in dermatološke preglede.