IEDC – Poslovna šola Bled že od nekdaj izstopa kot menedžerska šola, ki je skozi svoja izobraževanja močno usmerjena v prakso, relevantnost znanja in odličnost. Je mednarodna šola z globalno mrežo. »S sodelovanjem s številnimi tujimi podjetji in profesorji lahko prepoznamo vsako novo idejo ali izkušnjo in jo vključimo v naše študijske programe. Na podlagi naše vizije in znanj iščemo partnerje, ki razumejo in se strinjajo s tistim, kar želimo doseči, in vidijo dolgoročno prednost le-tega za lastno organizacijo in družbo v celoti,« pojasni prof. Danica Purg, ki šolo vodi že 36 let. IEDC je bila med prvimi v srednji in vzhodni Evropi, ki ji je uspelo dobiti katedro Coca-Cole že leta 2008, ki jo je takrat osebno podprl predsednik Coca-Cole Muhtar Kent. Prav tako na šoli deluje katedra NLB.

»Pred pol leta smo se srečali z vodstvom skupine Tokić, gospodom Ivanom Gadžejem in Sašem Šimcem, in bili izjemno impresionirani nad njihovim odnosom do izobraževanja. Takoj, že na prvem razgovoru o oblikah sodelovanja, sem prišla na idejo, da jim ponudim katedro, ki smo jo poimenovali Katedra za kreativnost in inovativnost.« Katedra za kreativnost in inovativnost Tokić tako postaja nov center odličnosti na IEDC ter partner pri razvoju kreativnega in kritičnega razmišljanja, reševanja problemov in procesov odločanja. »Nosilka katedre Tokić sem jaz osebno, sodelovali pa bodo številni profesorji, med njimi tudi prof. Bill Fisher z MIT – Sloan School of Management, s katerim sva že bila govorca na konferenci o mobilnosti, ki jo je organizirala skupina Tokić. Za slednjo naši udeleženci MBA pripravljajo projekt in kar nekaj njihovih vodilnih se že izobražuje pri nas na šoli. Načrtujemo še številne druge iniciative,« napoveduje dr. Purgova.

Kreativnost je pismenost 21. stoletja

Ivan Gadže, predsednik uprave skupine Tokić, vlaga znatna sredstva v svoje zaposlene, predvsem v izobraževanje zaposlenih, zato je IEDC – Poslovna šola Bled, kot pravi, pravo mesto za njih. S prevzemom slovenskega Bartoga, katerega zaposleni so se že izobraževali na Bledu, pa so naredili tudi velik korak v internacionalizaciji. »Priča smo temu, da je veliko zgodb o uspehu pogosto posledica sreče. Če v ta element vržete vse svoje karte, boste prej ali slej kot podjetje prišli pod vprašaj,« meni Gadže. »Pomembno je razumeti, kaj veste in veste, da veste, a še pomembneje razumeti, česar ne veste in ne veste, da ne veste, ali kaj veste, a ne veste, da veste.« Za ti dve kombinaciji je sodelovanje z akademskimi krogi izjemno pomembno. Zaposleni, ki se nenehno izobražujejo in sprašujejo, so odlična podlaga za razvoj organizacije znanja, ki z elementom sreče bistveno poveča verjetnost uspeha na izjemno zahtevnih trgih, na katerih delujemo. »Z obstoječimi izobraževalnimi programi smo kreativnosti namenili veliko pozornost, saj jo imamo za pismenost 21. stoletja. Razbiti moramo stereotipe, da je ustvarjalnost nekaj, kar je namenjeno nadarjenim posameznikom.«

Sodelovanje z Bledom pa ni prvo Tokićevo sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. Njihove zaposlene najdete na številnih univerzah zunaj Hrvaške, nekateri so soavtorji knjig, vodijo izobraževalni center v Zagrebu, kjer razvijajo kompetence mehanikov in serviserjev. »Je pa Bled nekaj posebnega, saj funkcionira podobno kot Tokić,« dodaja Gadže. Razvoj IEDC, ki je tudi partner projekta Zlata nit, temelji na vodenju in razvoju vodenja s tremi osrednjimi točkami pozornosti, imenovanimi stebri: trajnost, poslovna etika ter ustvarjalnost in inovativnost. »Prepričani smo, da so za podjetja in družbo nasploh to ključna področja za soočanje z izzivi globalizacije, big data, umetne inteligence in okoljskih sprememb. Miselnost in ustvarjalne sposobnosti voditeljev postajajo bistvenega pomena pri iskanju prave poti v prihodnosti,« zaokroži Purgova.