Glavni cilj izvedbe investicijskega projekta je izboljšava stanja objekta za boljšo funkcionalnost in učinkovitost objekta. Glavni razlogi za celovito prenovo so starost in iztrošenost ter posledično slabo stanje osrednje stavbe ljubljanskega UKC, ki je bila zgrajena leta 1975, so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Velik del objekta je še neprenovljen in v relativno slabem stanju, predvsem vse vrste inštalacij ter tudi gradbena in druga opremljenost objekta. Kljub temu je stavba večino časa polno ali delno zasedena, deli stavb pa niso v uporabi, saj obstoječe razmere ne dopuščajo oziroma ne zagotavljajo ustreznih pogojev za uporabo in bivanje v objektu.

Izboljšanje pogojev dela in bivalnih standardov

Naročnik oz. investitor želi izboljšati pogoje dela in bivalne standarde za paciente, prav tako brez ustrezne priprave infrastrukture v naslednjih letih ni mogoče pričakovati implementacije novih postopkov in načinov zdravljenja ter sledenje zastavljenim dolgoročnim ciljem EU in Slovenije do leta 2030 tudi na področju energetske učinkovitosti javnih stavb in trajnostnega razvoja.

Prenova bo potekala vzporedno z energetsko prenovo objekta, za katero so sredstva že odobrena. »S sočasno izvedbo energetske sanacije in revitalizacije se na minimum zmanjša izpad delovnega procesa, ki je v tem primeru bolnišnična oskrba. Z revitalizacijo se tudi približamo zahtevam, ki jih predpisuje nova prostorska tehnična smernica za zdravstvene objekte,« so še pojasnili na ministrstvu.