Kot je župan Janko Kos dejal na novinarski konferenci v začetku tedna, krajani Petrovč zaradi smradu razmišljajo o ustanovitvi civilne iniciative, saj so razmere tako neznosne, da niti prireditev na prostem ne morejo izpeljati. »Vsak človek ima pravico živeti v čistem okolju. Zato bi Mlekarna Celeia morala biti bolj odgovorna do okolja,« je dejal.

Krajani Petrovč izpostavljajo, da je smrad kiselkast, zato so predlagali celo zaprtje kanalizacijskih jaškov, ki bi jih odpirali le ob dežju, vendar pristojni v to niso privolili. Sprašujejo se tudi, ali so morda te jaške poškodovali težki tovornjaki, ki se po cesti skozi Petrovče vozijo v kamnolom v Libojah.

V Mlekarni zanikali navedbe

V Mlekarni Celeia pa so zatrdili, da odpadne vode iz mlekarne ne preobremenjujejo čistilne naprave v Kasazah. Pogodbeno je po navedbah mlekarne določeno največje odvajanje 1100 kubičnih metrov odpadnih voda dnevno. Lani je bila povprečna dnevna količina 682 kubičnih metrov. To je slabih 40 odstotkov pod pogodbeno količino. Dnevni maksimum je bil lani presežen dvakrat, navajajo v mlekarni.

Drugo pogodbeno določilo se nanaša na obremenjenost odpadnih voda, ki pridejo do čistilne naprave v Kasazah. Dovoljena dnevna obremenjenost 13.800 populacijskih enot je bila lani presežena trikrat. Povprečna dosežena obremenjenost odpadnih voda pa je bila lani 8290 populacijskih enot.

»Imamo pa cilj, da se izognemo tudi takšnim sporadičnim dogodkom. Tako smo v zadnjih letih že sprejeli več ukrepov in investicij, ki so do sedaj že za vsaj 30 odstotkov zmanjšali obremenjenost odpadnih voda. Vse to bomo letos do oktobra nadgradili še z dodajanjem dodatne fizikalno kemijske faze v stopnji predčiščenja. Gre za investicijo v vrednosti blizu pol milijona evrov, s katero se bo odstranilo večji del maščob, kar bo obremenjenost odpadne vode zmanjšalo za dodatnih 25 do 30 odstotkov,« so pojasnili v mlekarni.

Kot so dodali, je izboljšanje učinkovitosti čistilne naprave v interesu mlekarne - tako zaradi odgovornosti do okolja kot tudi iz ekonomskih razlogov, saj si bodo s tem znižali stroške. Obenem v mlekarni računajo, da imajo tudi odgovorni na žalski občini načrt za takšno ureditev kanalizacije in kanalizacijskih jaškov, da ob neugodnih vremenskih razmerah iz kanala, v katerem so poleg tehnološko očiščene vode iz mlekarne tudi fekalne vode iz naselja in meteorne vode iz prometnih površin, ne bo več neugodnih vonjav, so še zapisali.