Za povprečno stanovanje, veliko 70 kvadratnih metrov, se bo skupni mesečni strošek za april z vsemi dajatvami in DDV povečal za okvirno šest evrov in bo znašal 55 evrov, za povprečno hišo, veliko 200 kvadratnih metrov, pa za okvirno 16 evrov in bo znašal 131 evrov. Petrol je napovedano podražitev plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce zamaknil z aprila na maj. S 1. majem bo plin (ob tem pa tudi elektriko) občutno podražil tudi E.ON Ljubljana. Cena brez DDV za gospodinjstva se bo zvišala z 0,05995 evra na 0,14995 evra za kilovatno uro. Z DDV pa bo cena z 0,073139 evra narasla na 0,182939 evra za kilovatno uro.