»Skupaj prodane lastnine Mipa je bilo za dobrih 13 milijonov evrov, za poplačilo terjatev pa porabljenih okrog osem milijonov evrov. Razlika je bila porabljena za poplačilo stroškov stečajnega postopka, od tega je šlo največ za vzdrževanje nepremičnin in premičnin v samem podjetju v Kromberku,« je povedal Zaman.

Prednostni upniki, torej nekdanji zaposleni, so bili poplačani v 65 odstotkih terjatev, ločitveni upniki pa so bili poplačani v 14 odstotkih, tako v denarju kot prevzetih nepremičninah.

Prodana je bila vsa lastnina nekdanjega Mipa v Kromberku in na drugih lokacijah, razen dveh manjših neobremenjenih parcel sredi industrijskega kompleksa v Kromberku. Ostalo je tudi nekaj blagovnih znamk in receptur za izdelke, ki pa jih kljub pozivu ni prevzel nihče. Tako ta lastnina ostaja kot nekakšna knjigovodska vrednost in je bila na koncu odpisana.

»Zgodba Mipa je bila po moji oceni zaključena že s prodajo obrata v Kromberku leta 2018, zdaj pa je še pravno-formalno,« je še dejal stečajni upravitelj in dodal, da je 12 let sicer dolgo obdobje, stečaj bi lahko bil zaključen že v krajšem času.

V stečajnem postopku je bilo priznanih za skupaj 87 milijonov evrov terjatev, od tega za nekaj manj kot 40 milijonov evrov terjatev do ločitvenih upnikov, 4,8 milijona evrov terjatev do prednostnih upnikov in 42,6 milijona evrov terjatev do navadnih upnikov. Prerekanih oz. neizjasnjenih je bilo za 35,5 milijona evrov terjatev.

Novogoriška družba Mip je šla v stečaj leta 2009, delo je izgubilo okrog 250 delavcev. Tedaj izbrani stečajni upravitelj Miroslav Benedejčič je poskušal ohraniti proizvodnjo z oddajo proizvodnih prostorov v najem, zatikati se je začelo pri poskusih prodaje. Leta 2016 ga je zamenjal Marko Zaman.

Največji proizvodni kompleks Mipa v Kromberku s pripadajočimi zemljišči je bil kot celota ocenjen na dobrih 34 milijonov evrov. Več poskusov prodaje je bilo neuspešnih, zato so ga razdelili na več delov, nazadnje pa ga je leta 2018 kupila družba Pivka Perutninarstvo za 4,5 milijona evrov.