Prihodek od prodaje storitev se je januarja na mesečni ravni najbolj zvišal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 9,6 odstotka). Višji je bil tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,6 odstotka).

V vseh preostalih skupinah storitvenih dejavnosti pa je bil nižji: v poslovanju z nepremičninami za 15,8 odstotka, v dejavnosti promet in skladiščenje ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za po en odstotek ter v gostinstvu za 0,5 odstotka.

K zvišanju prihodka od prodaje storitev glede na lanski januar so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Rast je bil najvišja v gostinstvu, za 228,1 odstotka, pri čemer je bil prihodek višji tako v nastanitvenih storitvah kot v dejavnosti strežba jedi in pijač.

Prihodek pri poslovanju z nepremičninami se je povečal za 31,1 odstotka, v dejavnosti promet in skladiščenje za 19,1 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 18,3 odstotka, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 13,7 odstotka ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 9,4 odstotka.